Anasayfa İletişim

Apostil İngiltere

 Apostil İngiltere
 Apostil İngiltere .doc

 

TASDİK ŞERHİ
(5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi)
  1. Ülke:    
                                BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI
İşbu Resmi Belge

2.     ---------------      tarafından imzalanmıştır.
 
3. İmzalayanın sıfatı  Noter’ dir.
4.   Adı geçen Noter   mührünü / damgasını taşımaktadır.
Tasdik
5. Londra    'da
6. 23 Aralık 2014     Tarihinde
 
7. Majestelerinin İngiliz Uluslar Topluluğu ve Dış İşleri Devlet Baş Sekreterliği tarafından
8.  --------- sayı altında tasdik edilmiştir.
9. Mühür / Damga:
/mühür/
10. İmza:
----------- /imza/
     
Bu Tasdik Şerhi Birleşik Krallık’ta kullanılmak için değildir ve yalnızca ekteki Birleşik Krallık resmi belgesinde yer alan imza, mühür ya da damganın aslına uygunluğunu teyit eder. Temel belgenin aslına uygunluğunu teyit etmez. Birleşik Krallık’ta  fotokopisi çekilmiş ve tasdiklenmiş belgelere iliştirilmiş tasdik şerhleri yalnızca belgelemeyi düzenleyen Birleşik Krallık kamu görevlisinin imzasını teyit eder. Hiçbir şekilde ne orijinal belgedeki imzayı ne de orijinal belgedeki içerikleri tasdik etmez.
Eğer bu belge 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi’ne taraf olmayan bir ülkede kullanılmak için ise, o ülkeyi temsil eden misyonun konsolosluk kısmına sunulmalıdır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Referanslar
  • teklif
  • Tercümeler