Anasayfa İletişim

184 Nolu Form (Tebligat) Çevirisi

184 Formu Almancası İndir
Form 184 Fransızca İndir

Tebligat Kanunu ve Tebligat Tüzüğü inceleme konumuz olan Türkiye’den yurt dışına yapılacak tebligat ile yurt dışından Türkiye’ye yapılacak tebligatı da özel olarak düzenlemiştir. Ancak ifade etmek gerekir ki, usuli bir işlem olan tebligat devletlerin yargı yetkisine ilişkin bulunduğundan yurt dışında tebligat, talep edilen ülkenin kanunlarına göre yapılmak zorundadır. Bu nedenle iç hukukumuzda, Tebligat Kanunu ile düzenlenen yurt dışı tebligat ihtiyacı tam olarak karşılayamamakta, çoğu defa eksik ve yetersiz kalmaktadır.

Uluslararası adli yardım kuralları çerçevesinde, yabancı ülkelere gönderilecek tebligat talebi ile ekli belgelerin birer nüsha olarak düzenlenmesi ve gönderileceği ülkenin diline tercüme edilmiş onaylı bir örneğinin eklenmesi gerekmektedir. Talep yazısında talep eden ve edilen makamların adı, olayın veya davanın konusu, tarafların isim ve adresleri gibi bilgiler yer almalıdır.
Eğer yabancı ülkenin yetkili makamı bilinmiyorsa (örneğin İrlanda yetkili makamına) ibaresi yazılması yeterli olacaktır. Ayrıca talep yazısı gönderen adli makamın isim, unvan ve resmi mührünü taşımalıdır.
Bir çok adli yardım anlaşmasında, yukarıda Lahey Sözleşmelerine paralel olarak, tebligat talebi ve evrakın, talep edilen devletin dilinde düzenlenmesi veya tercüme edilmiş onaylı örneklerinin eklenmesi zorunluluğu getirilmiştir. Aksi halde muhatap almayı kabul ettiği takdirde tebligat yapılabilecektir.
Bu nedenle, muhatabın tebliğden kaçınması nedeniyle talebin geri çevrilmemesi için onaylı tercümelerinin eklenmesi yerinde olacaktır. 
İstediğiniz tüm ticari dillerde noter yeminli 184 Nolu Form(Tebligat) çeviri hizmetini sunmaktayız.
 
Türkçe-İngilizce 184 Nolu Form(Tebligat) çevirisi
İngilizce-Türkçe 184 Nolu Form(Tebligat) çevirisi
Türkçe-Rusça 184 Nolu Form(Tebligat) çevirisi
Rusça-Türkçe 184 Nolu Form(Tebligat) çevirisi
Türkçe-Rusca 184 Nolu Form(Tebligat) çevirisi
Almanca-Türkçe 184 Nolu Form(Tebligat) çevirisi
Türkçe-Almanca 184 Nolu Form(Tebligat) çevirisi
Fransızca-Türkçe 184 Nolu Form(Tebligat) çevirisi
Türkçe-Fransizca 184 Nolu Form(Tebligat) çevirisi
İspanyolca-Türkçe 184 Nolu Form(Tebligat) çevirisi
Türkçe-Ispanyolca 184 Nolu Form(Tebligat) çevirisi
Portekizce-Türkçe 184 Nolu Form(Tebligat) çevirisi
Türkçe-Portekizce 184 Nolu Form(Tebligat) çevirisi
Arapça-Türkçe 184 Nolu Form(Tebligat) çevirisi
Türkçe-Arapca 184 Nolu Form(Tebligat) çevirisi
Çekçe-Türkçe 184 Nolu Form(Tebligat) çevirisi
Türkçe-Çekçe 184 Nolu Form(Tebligat) çevirisi
Çince-Türkçe 184 Nolu Form(Tebligat) çevirisi
Türkçe-Cince 184 Nolu Form(Tebligat) çevirisi
Korece-Türkçe 184 Nolu Form(Tebligat) çevirisi
Türkçe-Korece 184 Nolu Form(Tebligat) çevirisi
Hıntçe-Türkçe 184 Nolu Form(Tebligat) çevirisi
Türkçe-Hintçe 184 Nolu Form(Tebligat) çevirisi
Hollandaca-Turkce 184 Nolu Form(Tebligat) çevirisi
Türkçe-Hollandaca 184 Nolu Form(Tebligat) çevirisi
Litvanyaca-Türkce 184 Nolu Form(Tebligat) çevirisi
Turkçe-Lıtvanyaca 184 Nolu Form(Tebligat) çevirisi
Letonca-Türkçe 184 Nolu Form(Tebligat) çevirisi
Türkçe-Letonca 184 Nolu Form(Tebligat) çevirisi
Farsca-Türkçe 184 Nolu Form(Tebligat) çevirisi
Türkçe-Farsça 184 Nolu Form(Tebligat) çevirisi
Macarca-Türkçe 184 Nolu Form(Tebligat) çevirisi
Türkçe-Macarca 184 Nolu Form(Tebligat) çevirisi
Norveççe-Türkçe 184 Nolu Form(Tebligat) çevirisi
Türkçe-Norvecce 184 Nolu Form(Tebligat) çevirisi
Urduca-Türkçe 184 Nolu Form(Tebligat) çevirisi
Türkçe-Urduca 184 Nolu Form(Tebligat) çevirisi
Romence-Türkçe 184 Nolu Form(Tebligat) çevirisi
Türkçe-Rumence 184 Nolu Form(Tebligat) çevirisi
Yunanca-Türkçe 184 Nolu Form(Tebligat) çevirisi
Türkçe-Yunanca 184 Nolu Form(Tebligat) çevirisi
İngilizce-Rusça 184 Nolu Form(Tebligat) çevirisi
Rusça-İngilizce 184 Nolu Form(Tebligat) çevirisi
Almanca-İngilizce 184 Nolu Form(Tebligat) çevirisi
İngilizce-Almanca 184 Nolu Form(Tebligat) çevirisi
Fransızca-İngilizce 184 Nolu Form(Tebligat) çevirisi
İngilizce-Fransizca 184 Nolu Form(Tebligat) çevirisi
İspanyolca-İngilizce 184 Nolu Form(Tebligat) çevirisi
İngilizce-İspanyolca 184 Nolu Form(Tebligat) çevirisi
Hintçe-İngilizce 184 Nolu Form(Tebligat) çevirisi
İngilizce-Hintce 184 Nolu Form(Tebligat) çevirisi
Çince-İngilizce 184 Nolu Form(Tebligat) çevirisi
İngilizce-Çince 184 Nolu Form(Tebligat) çevirisi
Fince-İngilizce 184 Nolu Form(Tebligat) çevirisi
İngilizce-Fince 184 Nolu Form(Tebligat) çevirisi
Latince-T]rk.e 184 Nolu Form(Tebligat)çevirisi
Türkçe-Latince 184 Nolu Form(Tebligat)çevirisi

  
Referanslar
  • teklif
  • Tercümeler