Anasayfa İletişim

Evlilik Cüzdanı Tercümesi

 

İngilizce Aile Cüzdanı Tercümesi
 

Uluslararası Aile Cüzdanı
 
Uluslararası Aile Cüzdanı bir aileyi oluşturan eş ve çocukların kimlik bilgilerini kapsayan ve kişilerin uyruğunu kanıtlayan çok dilli resmi belgedir. Çoğunlukla yabancı uyruklu şahıslarla evlilik yapmış kişilerin yabancı ülkenin isteği gereği veya Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık işlemleri için Yeminli tercüman ve Noter onaylışeklinde belgenin çevirisi istenir.

Eşlerden birisinin kendisine ve eşine ait nüfus cüzdanı ile yaptığı başvurularda ibraz edilen nüfus cüzdanlarının seri ve numarasının sistemde bulunması halinde müracaat edilen her nüfus müdürlüğünden uluslararası aile cüzdanı alınması mümkündür. Nüfus cüzdanı olmadan yapılan müracaatlar kabul edilmez. 

Uluslararası aile cüzdanı talebinde bulunan ilgiliden kendisine ve eşine ait son altı ay içerisinde çekilmiş ikişer adet vesikalık fotoğraf istenir. Uluslararası aile cüzdanı eşlerden birisine veya resmi vekiline verilir.
 
4 veya 5 sayfadan oluşan aile cüzdanının İngilizceye, Rusçaya, Almancaya çeviri ücreti 2024 yılı için 400 TL civarıdır. Diğer Çince, Japonca vs. gibi az kullanılan dillere çeviri ücreti biraz daha fazladır. Noter onay ücretinin daha az tutması için sayfa sayısı en aza indirgenerek en uygun noter masrafı çıkması için yardımcı olunur. Yine de noter onay ücretleri noterliklere göre değişiklik gösterir.
 
Aile cüzdanı belgesinin geçerlilik süresi belge zarar görmediği sürece geçerliliğini sürdürür.
 
Rusça, ingilizce, Almanca dillerinde aile cüzdanı çevirileriniz 1 iş gününde hazırlanır. Çince, Japonca, Slovence dillerinde ise 1-2 iş günü sürebilir.
 
Yeminli tercüman mı çevirmeli? Aile cüzdanı çevirisini yeminli tercumanmı çevirmeli yoksa dil bilen herkes yapabilirmi:
Resmi makamlara verilirken yeminli tercuman onaylı olmalıdır.
Aile cüzdanı çevirisinde dikkat edilmesi gerekenler, eşlerin ismi soyadı, ebeveynlerin isim ve soyisimleri, onaylandığı ve verildiği tarih ve belge numarasıdır.
 
Belgenizin çevirisi ve noter onayları ücretli olmakla birlikte apostil onayı tamamen ücretsizdir. İşlem yaptırdığınız Noterliğinizin bağlı olduğu ilçe kaymakamlığından 5-10 dakika içinde apostil onayı almanız mümkündür.
Çeviri konusunda yardım almak için:
0212 216 80 51
0555 630 9008  numaralı hatlarımızı arayarak bilgi alabilirsiniz

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evlilik Cüzdanı Tercümesi Örneği
 
 
THE REPUBLIC OF TURKEY
MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS
GENERAL DIRECTORATE OF CITIZENSHIP AFFAIRS
 
INTERNATIONAL MARRIAGE CERTIFICATE
Issued According to The Convention Signed In Paris On September 12, 1974
 
SERIAL NO: V 01 No. *******
 
                                                             WOMAN        MAN  
                                                   [Seal]               
                                        **** *******
                                         Marriage Officer
             
MARRIAGE LICENSE REGIST. NO. : ****/****
ISSUE DATE : **-**-****
ISSUING AUTHORITY:     İSKENDERUN MUNICIPALITY
                                                MARRIAGE REGISTRY OFFICE
 
1- GOVERNMENT : THE REPUBLIC OF TURKEY  2-CIVIL REGISTRY OFFICE:  İSKENDERUN
3- MARRIAGE REGISTRATION COPY NO.     ****
4- PLACE AND DATE OF MARRIAGE  -  İSKENDERUN
                                                                        Day: 14   Month: **           Year: ***
 
5-                                                                    HUSBAND                   6          WIFE
7-  SURNAME BEFORE MARRIAGE                 ******                          ******
8-  NAME                                                         *****                              ****
 
9- PLACE AND DATE OF BIRTH                       Day:**  Month:** Year:****     Day:** Month:** Year:**** 
                                                                       ANTAKYA                                 İSKENDERUN
10- SURNAME AFTER MARRIAGE                  ********              ***** ********
11- OTHER RELATED INFORMATION             23- FATHER’S NAME
                                                                                ****                          *******
                                                                           24- MOTHER’S NAME
                                                                                   ******                                 ******
REGISTERED PLACE OF WOMAN:
PROVINCE: HATAY DISTRICT: İSKENDERUN VILLAGE-NEIGH.: ******
Volume No.*** Section No.**** I.R. NO.:***
*** *****
Marriage Officer
 (signed) (sealed)  
 
12. DATE OF ISSUE, SIGNATURE, STAMP   : **-**-**** [STAMP]
 SERIAL NUMBER. V ***   No: *****
13 – FURTHER EXPLANATION ON THE STATUS OF THE PERSON
14- FOR EACH EXPLANATION: PLACE, DATE, SIGNATURE, STAMP
15- AUTHORITY PERFORMING THE MARRIAGE: İSKENDERUN MUNICIPALITY
                                                                                 
                                                                                   
16- MAIDEN SURNAME :                                 *****
17- LOCATION AND NUMBER OF FAMILY REGISTER:  HATAY  DEFNE HARBİYE
                                                                  VOL.NO:**  FAM.NO:*** ROW NO: **
 
18- IDENTITY NUMBER:                             T.R. IDENTITY NO            T.R. IDENTITY NO
                                                                     ***********                     ******************
19- VARIOUS EXPLANATIONS:
 
 
**** **********
Marriage Officer
 (signed) (sealed)  
 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 Evlilik Rusçası

 
 
 

 
Фотография
 
 
   
Фотография
 
ЖЕНЩИНА   МУЖЧИНА

(Официальная Гербовая Печать Управления ЗАГСа   р. Бешикташ и личная подпись регистратора)
***** ****
     Регистратор ЗАГСа
Муниципалитета р.Бешикташ
 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР                 : ****/7-***
ДАТА ВЫДАЧИ                                           : 07/07/2018 г.
МЕСТО ВЫДАЧИ                                        : УПРАВЛЕНИЕ ЗАГСа МУНИЦИПАЛИТЕТА БЕШИКТАШ
 
 
                      
 
4

1 СТРАНА: ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА 2 БЮРО РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ:
           р. БЕШИКТАШ
3                    РЕЕСТРОВЫЙ НОМЕР ЗАГСА:     ****/*-**
4 МЕСТО И ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА:                                                            ЧИСЛО / МЕСЯЦ / ГОД                                                                                                    
                 УПРАВЛЕНИЕ ЗАГСа МУНИЦИПАЛИТЕТА БЕШИКТАШ                **.**.**** г.
  5 МУЖ 6 ЖЕНА
7 ФАМИЛИЯ ДО ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА ***** *****
8 ИМЯ ******** ********
9 ДАТА И МЕСТО РОЖДЕНИЯ
 
р. *************
 ЧИСЛО / МЕСЯЦ / ГОД
**.**.****
********* -СССР
 ЧИСЛО / МЕСЯЦ / ГОД
**.**.****
10 ФАМИЛИЯ ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА ***** ****** *****
11 ДРУГИЕ ДАННЫЕ 23 ИМЯ ОТЦА 
******** *********
****
 
    24
 
ИМЯ МАТЕРИ
******
*****
                 

 
ЖЕНШИНЕ ДАНА СПРАВКА О БРАЧНОЙ ПРАВОСПОСОБНОСТИ, ГЕНЕРАЛЬНЫМ КОНСУЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СТАМБУЛЕ ОТ 20.03.2018 г.
 
 
 
                                                                                                                                                   ****** ****
     Регистратор ЗАГСа
Муниципалитет Бешикташ
 
 

12 ДАТА ВЫДАЧИ, ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ:    **.**.**** г.                          
          (Официальная Гербовая Печать Управления ЗАГСа   р. Бешикташ и личная подпись регистратора)                     
                                                                                                                                                       
 СЕРИЯ : *  **   № *******
 

                                                                                                                                                  5
 
 
 
 
   6

13 ДРУГИЕ СВЕДЕНИИ 14 ДЛЯ КАЖДОГО ОБЪЯСНЕНИЯ ПОСТАВИТЬ ПЕЧАТЬ, ПОДПИСЬ И ПОКАЗАТЬ МЕСТО И ДАТУ

                                                                  

15 МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ:       УПРАВЛЕНИЕ ЗАГСа МУНИЦИПАЛИТЕТА БЕШИКТАШ              
16 ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ:    ********
17 МЕСТО И НОМЕР РЕГИСТРАЦИИ:    г.СТАМБУЛ  / р.БЕЙОГЛУ / Мкр. *******
Том: **,  Семейный Номер: ****, Подрядковый Номер: **
18 НОМЕР УДОСТОВОРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ: ************* 0
19 ДРУГИЕ РАЗЛИЧНЫЕ ОБЪЯСНЕНИИ:
 
 

7   

------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Referanslar
  • teklif
  • Tercümeler