Anasayfa İletişim

Mahkeme Kararı Çevirisi

Mahkeme Kararı

Kısaca, yabancı ülkelerce verilmiş olan mahkeme kararları, Türkiye´de uygulanacaksa bu kararların Türk Mahkemelerince tenfiz edilmesi gerekir.
Tenfiz dilekçesine, Yabancı mahkeme ilamının ve ilamın kesinleştiğini gösterir yazı, şerh veya belgenin o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı (APOSTİL ŞERHİ)  ve konsoloslukça veya noterce onaylı tercümesi eklenir. Uygulamada, ilamın aslı yerine fotokopi eklendiğine rastlanmaktadır. Yasanın açık hükmü karşısında yabancı mahkeme kararının fotokopisiyle yetinilerek tanıma veya tenfiz kararı verilmesi mümkün değildir.
Yabancı uyruklu şahıslar için konsolosluklarımız genelde vekaletname tanzim etmemektedir. Yabancı ülkede ilticacı konumunda olan vatandaşlarımız ise konsolosluklarımıza gitmekten çekinmektedirler. Bu gibi hallerde, yabancı ülke noterlerinin usulüne uygun düzenleyecekleri vekaletnamelerin Türkçeye tercüme edilerek bu tercümenin de konsolosluk veya Türkiye’de noterler tarafından onaylanması suretiyle bu sıkıntının aşılması yoluna gidilmektedir.
Mahkeme karalarının tüm ticari dillere noter yeminli çevirisini karşılıyoruz. Durmayın bizimle iletişime geçin…
 
Türkçe-İngilizce Mahkeme Kararı  çevirisi
İngilizce-Türkçe Mahkeme Kararı  çevirisi
Türkçe-Rusça Mahkeme Kararı  çevirisi
Rusça-Türkçe Mahkeme Kararı  çevirisi
Türkçe-Rusca Mahkeme Kararı  çevirisi
Almanca-Türkçe Mahkeme Kararı  çevirisi
Türkçe-Almanca Mahkeme Kararı  çevirisi
Fransızca-Türkçe Mahkeme Kararı  çevirisi
Türkçe-Fransizca Mahkeme Kararı  çevirisi
İspanyolca-Türkçe Mahkeme Kararı  çevirisi
Türkçe-Ispanyolca Mahkeme Kararı  çevirisi
Portekizce-Türkçe Mahkeme Kararı  çevirisi
Türkçe-Portekizce Mahkeme Kararı  çevirisi
Arapça-Türkçe Mahkeme Kararı  çevirisi
Türkçe-Arapca Mahkeme Kararı  çevirisi
Çekçe-Türkçe Mahkeme Kararı  çevirisi
Türkçe-Çekçe Mahkeme Kararı  çevirisi
Çince-Türkçe Mahkeme Kararı  çevirisi
Türkçe-Cince Mahkeme Kararı  çevirisi
Korece-Türkçe Mahkeme Kararı  çevirisi
Türkçe-Korece Mahkeme Kararı  çevirisi
Hıntçe-Türkçe Mahkeme Kararı  çevirisi
Türkçe-Hintçe Mahkeme Kararı  çevirisi
Hollandaca-Turkce Mahkeme Kararı  çevirisi
Türkçe-Hollandaca Mahkeme Kararı  çevirisi
Litvanyaca-Türkce Mahkeme Kararı  çevirisi
Turkçe-Lıtvanyaca Mahkeme Kararı  çevirisi
Letonca-Türkçe Mahkeme Kararı  çevirisi
Türkçe-Letonca Mahkeme Kararı  çevirisi
Farsca-Türkçe Mahkeme Kararı  çevirisi
Türkçe-Farsça Mahkeme Kararı  çevirisi
Macarca-Türkçe Mahkeme Kararı  çevirisi
Türkçe-Macarca Mahkeme Kararı  çevirisi
Norveççe-Türkçe Mahkeme Kararı  çevirisi
Türkçe-Norvecce Mahkeme Kararı  çevirisi
Urduca-Türkçe Mahkeme Kararı  çevirisi
Türkçe-Urduca Mahkeme Kararı  çevirisi
Romence-Türkçe Mahkeme Kararı  çevirisi
Türkçe-Rumence Mahkeme Kararı  çevirisi
Yunanca-Türkçe Mahkeme Kararı  çevirisi
Türkçe-Yunanca Mahkeme Kararı  çevirisi
İngilizce-Rusça Mahkeme Kararı  çevirisi
Rusça-İngilizce Mahkeme Kararı  çevirisi
Almanca-İngilizce Mahkeme Kararı  çevirisi
İngilizce-Almanca Mahkeme Kararı  çevirisi
Fransızca-İngilizce Mahkeme Kararı  çevirisi
İngilizce-Fransizca Mahkeme Kararı  çevirisi
İspanyolca-İngilizce Mahkeme Kararı  çevirisi
İngilizce-İspanyolca Mahkeme Kararı  çevirisi
Hintçe-İngilizce Mahkeme Kararı  çevirisi
İngilizce-Hintce Mahkeme Kararı  çevirisi
Çince-İngilizce Mahkeme Kararı  çevirisi
İngilizce-Çince Mahkeme Kararı  çevirisi
Fince-İngilizce Mahkeme Kararı  çevirisi
İngilizce-Fince Mahkeme Kararı  çevirisi
Latince-T]rk.e Mahkeme Kararı çevirisi
Türkçe-Latince Mahkeme Kararı çevirisi

  
Referanslar
  • teklif
  • Tercümeler