Anasayfa İletişim

Yunancadan Türkçeye çeviri

Yunancadan Türkçeye çeviri
 
 “Gerçek Tercüme” olarak büromuzun Yunancadan türkçeye çeviri fiyatları 2014 senesi için ortalama bin karakter 35 TL’dir. Yunancadan türkçeye yapılacak çevirinin zorluğu  ve konusuna göre fiyatlarımız artış gösterebilir, teknik ve tıp konularında bu fiyat %50 daha fazla olabilmektedir, matbu Yunanca evraklarda yani nufüs kayıt örneği, diploma veya pasport gibi belgelerde belgenin hem karakterine hem de sayfa adedine bakılır, yani mesela Yunancadan türkçeye çevirisi yapılacak olan belge pasaport ise 400-500 karakter mevcuttur, bu da 1 sayfa olarak hesaplanır,
 
Fiyatlandırma yapılırken Yunancadan türkçeye yapılacak olan belge, tablo ve grafik içeriyormu, şekil şema varmı, şekil şemanın içindeki Yunanca yazılar türkçeye çevrilecekmi yoksa aynen mi kalacak, türkçe çeviride resimler orijinal Yunanca belgedeki gibi mi isteniyor gibi konulara bakılır,belgelerde benzerlikler varsa duruma göre indirim yapılabilir
 
Yunancadan Türkçeye çeviri yaparken genelde metinde karakter sayısında azalma olur, yani bir metni türkçe daha az kelime ile ifade edilirken Yunanca ise daha fazla kelime ila ifade edilebiliyor, türkçeden Yunancaya de çeviri yaparken genelde karakter sayısı artar , bu, yine de çevirmenin ifade tarzına bağlıdır
 
Yunancadan Türkçeye Çeviri hızı
Yunancadan Türkçeye çeviri süresi; o anki çeviri merkezimizin yoğunluğuna bağlıdır,  3-5 sayfaya kadar aynı gün içinde veya ertesi güne çeviri yapılabilir, 500-100 sayfalık işler ortalama bir haftada teslim edilir, ancak “Yunanca türkçe çevirinizin” daha hızlı olmasını istiyorsanız  birkaç çevirmene paylaştırarak çeviri süresini kısaltabiliriz, belgelerinizi mail atarsanız teklifimizde nekadar sürede olacağını belirtiriz
 
 
Her çevirmen hem Yunanca hem türkçe çeviri yapabilir mi
Her çevirmen hem Yunancadan türkçeye çeviri, hem de türkçeden Yunancaya çeviri yapar diye bir mevzu yoktur, bazı Yunanca çevirmenler sadece Yunancadan türkçeye çevirir veya çevirmeyi tercih eder bazısı ise sadece türkçeden Yunancaya, bazıları da da çeviri seçmeden her ikisini de çevirir.
 
Yunancadan Türkçeye çeviri  yaptığımız konulardan bazıları;
 
·         Vergi Levhası Tercümesi
·         Ticaret Sicil Gazetesi Tercümesi
·         Mahkeme Kararı Tercümesi
·         184 Nolu Form (Tebligat) Tercümesi
·         Dilekçe Tercümesi
·         Pasaport Tercümesi
·         CMR belgesi Tercümesi
 
 


 
Referanslar