Anasayfa İletişim

Türkçeden-İbraniceye çeviri

Türkçeden-İbraniceye çeviri
 
 “Gerçek Tercüme” olarak büromuzun Türkçeden İbraniceye çeviri fiyatları 2014 senesi için ortalama bin karakter 50 TL’dir. Türkçeden İbraniceye yapılacak çevirinin zorluğu  ve konusuna göre fiyatlarımız artış gösterebilir, teknik ve tıp konularında bu fiyat %50 daha fazla olabilmektedir, matbu İbranice evraklarda yani nufüs kayıt örneği, diploma veya pasport gibi belgelerde belgenin hem karakterine hem de sayfa adedine bakılır, yani mesela Türkçeden İbraniceye çevirisi yapılacak olan belge pasaport ise 400-500 karakter mevcuttur, bu da 1 sayfa olarak hesaplanır,
 
Fiyatlandırma yapılırken Türkçeden İbraniceye yapılacak olan belge, tablo ve grafik içeriyormu, şekil şema varmı, şekil şemanın içindeki Türkçe yazılar İbraniceye çevrilecekmi yoksa aynen mi kalacak, İbranice çeviride resimler orijinal Türkçe belgedeki gibi mi isteniyor gibi konulara bakılır,belgelerde benzerlikler varsa duruma göre indirim yapılabilir
 
Türkçeden İbraniceye çeviri yaparken genelde metinde karakter sayısında artma olur, yani bir metni türkçe daha az kelime ile ifade edilirken İbranice ise daha fazla kelime ila ifade edilebiliyor, İbraniceden Türkçeye de çeviri yaparken genelde karakter sayısı azalır , bu, yine de çevirmenin ifade tarzına bağlıdır
 
Türkçeden İbraniceye Çeviri hızı
Türkçeden İbraniceye çeviri süresi; o anki çeviri merkezimizin yoğunluğuna bağlıdır,  3-5 sayfaya kadar aynı gün içinde veya ertesi güne çeviri yapılabilir, 500-100 sayfalık işler ortalama bir haftada teslim edilir, ancak “türkçe İbranice çevirinizin” daha hızlı olmasını istiyorsanız  birkaç çevirmene paylaştırarak çeviri süresini kısaltabiliriz, belgelerinizi mail atarsanız teklifimizde nekadar sürede olacağını belirtiriz
 
 
Her çevirmen hem İbranice hem türkçe çeviri yapabilir mi
Her çevirmen hem İbraniceden türkçeye çeviri, hem de türkçeden İbraniceye çeviri yapar diye bir mevzu yoktur, bazı İbranice çevirmenler sadece İbraniceden türkçeye çevirir veya çevirmeyi tercih eder bazısı ise sadece türkçeden İbraniceye, bazıları da da çeviri seçmeden her ikisini de çevirir.
 
Türkçeden İbraniceye çeviri  yaptığımız konulardan bazıları;
 
·         Ösym Sonuç Belgesi Tercümesi
·         YÖK Denklik Belgesi Tercümesi
·         Sabıka Kaydı Tercümesi
·         Sağlık Raporu Tercümesi
·         Terhis Belgesi Tercümesi
 
 


 
Referanslar