Anasayfa İletişim

Türkçeden-Hakasçaya çeviri

Türkçeden-Hakasçaya çeviri
 
 “Gerçek Tercüme” olarak büromuzun Türkçeden Hakasçaya çeviri fiyatları 2014 senesi için ortalama bin karakter 100 TL’dir. Türkçeden Hakasçaya yapılacak çevirinin zorluğu  ve konusuna göre fiyatlarımız artış gösterebilir, teknik ve tıp konularında bu fiyat %50 daha fazla olabilmektedir, matbu Hakasça evraklarda yani nufüs kayıt örneği, diploma veya pasport gibi belgelerde belgenin hem karakterine hem de sayfa adedine bakılır, yani mesela Türkçeden Hakasçaya çevirisi yapılacak olan belge pasaport ise 400-500 karakter mevcuttur, bu da 1 sayfa olarak hesaplanır,
 
Fiyatlandırma yapılırken Türkçeden Hakasçaya yapılacak olan belge, tablo ve grafik içeriyormu, şekil şema varmı, şekil şemanın içindeki Türkçe yazılar Hakasçaya çevrilecekmi yoksa aynen mi kalacak, Hakasça çeviride resimler orijinal Türkçe belgedeki gibi mi isteniyor gibi konulara bakılır,belgelerde benzerlikler varsa duruma göre indirim yapılabilir
 
Türkçeden Hakasçaya çeviri yaparken genelde metinde karakter sayısında artma olur, yani bir metni türkçe daha az kelime ile ifade edilirken Hakasça ise daha fazla kelime ila ifade edilebiliyor, Hakasçadan Türkçeye de çeviri yaparken genelde karakter sayısı azalır , bu, yine de çevirmenin ifade tarzına bağlıdır
 
Türkçeden Hakasçaya Çeviri hızı
Türkçeden Hakasçaya çeviri süresi; o anki çeviri merkezimizin yoğunluğuna bağlıdır,  3-5 sayfaya kadar aynı gün içinde veya ertesi güne çeviri yapılabilir, 500-100 sayfalık işler ortalama bir haftada teslim edilir, ancak “türkçe Hakasça çevirinizin” daha hızlı olmasını istiyorsanız  birkaç çevirmene paylaştırarak çeviri süresini kısaltabiliriz, belgelerinizi mail atarsanız teklifimizde nekadar sürede olacağını belirtiriz
 
 
Her çevirmen hem Hakasça hem türkçe çeviri yapabilir mi
Her çevirmen hem Hakasçadan türkçeye çeviri, hem de türkçeden Hakasçaya çeviri yapar diye bir mevzu yoktur, bazı Hakasça çevirmenler sadece Hakasçadan türkçeye çevirir veya çevirmeyi tercih eder bazısı ise sadece türkçeden Hakasçaya, bazıları da da çeviri seçmeden her ikisini de çevirir.
 
Türkçeden Hakasçaya çeviri  yaptığımız konulardan bazıları;
 
·         Tapu Senedi Tercümesi
·         Transkript Tercümesi
·         Vergi Levhası Tercümesi
·         Ticaret Sicil Gazetesi Tercümesi
·         Mahkeme Kararı Tercümesi
·         184 Nolu Form (Tebligat) Tercümesi
 
 


 
Referanslar