Anasayfa İletişim

Türkçeden-Finceye çeviri

Türkçeden-Finceye çeviri
 
 “Gerçek Tercüme” olarak büromuzun Türkçeden Finceye çeviri fiyatları 2014 senesi için ortalama bin karakter 50 TL’dir. Türkçeden Finceye yapılacak çevirinin zorluğu  ve konusuna göre fiyatlarımız artış gösterebilir, teknik ve tıp konularında bu fiyat %50 daha fazla olabilmektedir, matbu Fince evraklarda yani nufüs kayıt örneği, diploma veya pasport gibi belgelerde belgenin hem karakterine hem de sayfa adedine bakılır, yani mesela Türkçeden Finceye çevirisi yapılacak olan belge pasaport ise 400-500 karakter mevcuttur, bu da 1 sayfa olarak hesaplanır,
 
Fiyatlandırma yapılırken Türkçeden Finceye yapılacak olan belge, tablo ve grafik içeriyormu, şekil şema varmı, şekil şemanın içindeki Türkçe yazılar Finceye çevrilecekmi yoksa aynen mi kalacak, Fince çeviride resimler orijinal Türkçe belgedeki gibi mi isteniyor gibi konulara bakılır,belgelerde benzerlikler varsa duruma göre indirim yapılabilir
 
Türkçeden Finceye çeviri yaparken genelde metinde karakter sayısında artma olur, yani bir metni türkçe daha az kelime ile ifade edilirken Fince ise daha fazla kelime ila ifade edilebiliyor, Finceden Türkçeye de çeviri yaparken genelde karakter sayısı azalır , bu, yine de çevirmenin ifade tarzına bağlıdır
 
Türkçeden Finceye Çeviri hızı
Türkçeden Finceye çeviri süresi; o anki çeviri merkezimizin yoğunluğuna bağlıdır,  3-5 sayfaya kadar aynı gün içinde veya ertesi güne çeviri yapılabilir, 500-100 sayfalık işler ortalama bir haftada teslim edilir, ancak “türkçe Fince çevirinizin” daha hızlı olmasını istiyorsanız  birkaç çevirmene paylaştırarak çeviri süresini kısaltabiliriz, belgelerinizi mail atarsanız teklifimizde nekadar sürede olacağını belirtiriz
 
 
Her çevirmen hem Fince hem türkçe çeviri yapabilir mi
Her çevirmen hem Finceden türkçeye çeviri, hem de türkçeden Finceye çeviri yapar diye bir mevzu yoktur, bazı Fince çevirmenler sadece Finceden türkçeye çevirir veya çevirmeyi tercih eder bazısı ise sadece türkçeden Finceye, bazıları da da çeviri seçmeden her ikisini de çevirir.
 
Türkçeden Finceye çeviri  yaptığımız konulardan bazıları;
 
·         A.TR DOLAŞIM BELGESİ TERCÜMESİ
·         RAPOR TERCÜMESİ
·         BAYİLİK SÖZLEŞMESİ TERCÜMESİ
·         MAHKEME KARARI TERCÜMESİ
·         YÖNETMELİK TERCÜMESİ
·         KONTRAT TERCÜMESİ
 
 


 
Referanslar