Anasayfa İletişim

Türkçeden-Estoncaya çeviri

Türkçeden-Estoncaya çeviri
 
 “Gerçek Tercüme” olarak büromuzun Türkçeden Estoncaya çeviri fiyatları 2014 senesi için ortalama bin karakter 80 TL’dir. Türkçeden Estoncaya yapılacak çevirinin zorluğu  ve konusuna göre fiyatlarımız artış gösterebilir, teknik ve tıp konularında bu fiyat %50 daha fazla olabilmektedir, matbu Estonca evraklarda yani nufüs kayıt örneği, diploma veya pasport gibi belgelerde belgenin hem karakterine hem de sayfa adedine bakılır, yani mesela Türkçeden Estoncaya çevirisi yapılacak olan belge pasaport ise 400-500 karakter mevcuttur, bu da 1 sayfa olarak hesaplanır,
 
Fiyatlandırma yapılırken Türkçeden Estoncaya yapılacak olan belge, tablo ve grafik içeriyormu, şekil şema varmı, şekil şemanın içindeki Türkçe yazılar Estoncaya çevrilecekmi yoksa aynen mi kalacak, Estonca çeviride resimler orijinal Türkçe belgedeki gibi mi isteniyor gibi konulara bakılır,belgelerde benzerlikler varsa duruma göre indirim yapılabilir
 
Türkçeden Estoncaya çeviri yaparken genelde metinde karakter sayısında artma olur, yani bir metni türkçe daha az kelime ile ifade edilirken Estonca ise daha fazla kelime ila ifade edilebiliyor, Estoncadan Türkçeye de çeviri yaparken genelde karakter sayısı azalır , bu, yine de çevirmenin ifade tarzına bağlıdır
 
Türkçeden Estoncaya Çeviri hızı
Türkçeden Estoncaya çeviri süresi; o anki çeviri merkezimizin yoğunluğuna bağlıdır,  3-5 sayfaya kadar aynı gün içinde veya ertesi güne çeviri yapılabilir, 500-100 sayfalık işler ortalama bir haftada teslim edilir, ancak “türkçe Estonca çevirinizin” daha hızlı olmasını istiyorsanız  birkaç çevirmene paylaştırarak çeviri süresini kısaltabiliriz, belgelerinizi mail atarsanız teklifimizde nekadar sürede olacağını belirtiriz
 
 
Her çevirmen hem Estonca hem türkçe çeviri yapabilir mi
Her çevirmen hem Estoncadan türkçeye çeviri, hem de türkçeden Estoncaya çeviri yapar diye bir mevzu yoktur, bazı Estonca çevirmenler sadece Estoncadan türkçeye çevirir veya çevirmeyi tercih eder bazısı ise sadece türkçeden Estoncaya, bazıları da da çeviri seçmeden her ikisini de çevirir.
 
Türkçeden Estoncaya çeviri  yaptığımız konulardan bazıları;
 
·         VEKALETNAME TERCÜMESİ
·         EHLİYET BELGESİ TERCÜMESİ
·         İmza Sirküleri Tercümesi
·         NOTER TASDİKLİ TERCÜME
·         NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ TERCÜMESİ
·         Sabika Kaydı Belgesi Tercümesi
 
 


 
Referanslar