Anasayfa İletişim

Türkçeden-Arnavutçaya çeviri

Türkçeden-Arnavutçaya çeviri
 
 “Gerçek Tercüme” olarak büromuzun Türkçeden Arnavutçaya çeviri fiyatları 2014 senesi için ortalama bin karakter 30 TL’dir. Türkçeden Arnavutçaya yapılacak çevirinin zorluğu  ve konusuna göre fiyatlarımız artış gösterebilir, teknik ve tıp konularında bu fiyat %50 daha fazla olabilmektedir, matbu Arnavutça evraklarda yani nufüs kayıt örneği, diploma veya pasport gibi belgelerde belgenin hem karakterine hem de sayfa adedine bakılır, yani mesela Türkçeden Arnavutçaya çevirisi yapılacak olan belge pasaport ise 400-500 karakter mevcuttur, bu da 1 sayfa olarak hesaplanır,
 
Fiyatlandırma yapılırken Türkçeden Arnavutçaya yapılacak olan belge, tablo ve grafik içeriyormu, şekil şema varmı, şekil şemanın içindeki Türkçe yazılar Arnavutçaya çevrilecekmi yoksa aynen mi kalacak, Arnavutça çeviride resimler orijinal Türkçe belgedeki gibi mi isteniyor gibi konulara bakılır,belgelerde benzerlikler varsa duruma göre indirim yapılabilir
 
Türkçeden Arnavutçaya çeviri yaparken genelde metinde karakter sayısında artma olur, yani bir metni türkçe daha az kelime ile ifade edilirken Arnavutça ise daha fazla kelime ila ifade edilebiliyor, Arnavutçadan Türkçeye de çeviri yaparken genelde karakter sayısı azalır , bu, yine de çevirmenin ifade tarzına bağlıdır
 
Türkçeden Arnavutçaya Çeviri hızı
Türkçeden Arnavutçaya çeviri süresi; o anki çeviri merkezimizin yoğunluğuna bağlıdır,  3-5 sayfaya kadar aynı gün içinde veya ertesi güne çeviri yapılabilir, 500-100 sayfalık işler ortalama bir haftada teslim edilir, ancak “türkçe Arnavutça çevirinizin” daha hızlı olmasını istiyorsanız  birkaç çevirmene paylaştırarak çeviri süresini kısaltabiliriz, belgelerinizi mail atarsanız teklifimizde nekadar sürede olacağını belirtiriz
 
 
Her çevirmen hem Arnavutça hem türkçe çeviri yapabilir mi
Her çevirmen hem Arnavutçadan türkçeye çeviri, hem de türkçeden Arnavutçaya çeviri yapar diye bir mevzu yoktur, bazı Arnavutça çevirmenler sadece Arnavutçadan türkçeye çevirir veya çevirmeyi tercih eder bazısı ise sadece türkçeden Arnavutçaya, bazıları da da çeviri seçmeden her ikisini de çevirir.
 
Türkçeden Arnavutçaya çeviri  yaptığımız konulardan bazıları;
 
·         Geçici Mezuniyet Belgesi Tercümesi
·         Uluslararası Doğum Belgesi (Form A) Tercümesi
·         İmza Sirküleri Tercümesi
·         Bekarlık Belgesi Tercümesi
·         Sürücü Belgesi Tercümesi
·         Ösym Sonuç Belgesi Tercümesi
 
 


 
Referanslar