Anasayfa İletişim

Tercümanlık büroları

Tercümanlık büroları
Bir kurum çeviri sekörü bünyesinde tercüme bürosu veya çeviri bürosu ise bu kurum yeminli tercüme hizmeti sunuyor demektir. Tercüme bürolarının verdiği yeminli tercüme hizmeti, kullanılacağı ülkede veya yerel mercilerde resmi bir evrak statüsünde bulunan belgelerin tercümesinin yapılması ve onaylanması sürecidir. Bu hizmeti veren tercüme bürosu görevlendirdiği elemanlar aracılığı ile çevirinin tam doğru olması için çevrilmiş metni tekrar tekrar kontrol etme, redakte etme ihtiyacı hisseder.
Yukarıda belirtildiği gibi yapılmış yeminli tercüme sadece tecrübeli sahip olan ve belirli bir alandaki metnin terminolojisine tam hakim, terimlerin ve deyimlerin anlamına tam vakıf olan çevirmenler tarafından gerçekleştirilebilir.
Türkiye’de tercüme büroları yemin zaptına sahip tercümanlar aracılığıyla hizmet sunar. Yemin zaptı veya şerhine sahip olmak için Noter Kurumuna dil bildiğine dair belgelerini sunarak ve yemin şerhi bundan sonra sadece o Noter Kurumunda geçerli olacak şekilde yemin belgesini alabilir ve altına yazdığı yemin şerhi sadece yemin ettiği noterde geçerlidir.
Dünyanın birçok ülkesinde sadece yeminli tercümanlar yeminli tercüme hizmeti verebilme hakkına sahiptirler. Daha organize iş yapma ve bunu meslek haline getirmek isteyen yeminli tercümanlar bir tercüme bürosu bünyesinde çalışır. Tercüme bürosu aracılığyla yapmış oldukları çeviriler yeminli kaşe vurularak resmi belgeler hükmünde itibar görür. Bu türden bir ayırım ve belgelendirme süreci belirli bir kalite seviyesinin yakalanması amacıyla yapılmaktadır.
 
Peki yeminli tercüme hizmetlerini sağlayanlan tercüme bürolarının  yaptığı yeminli çeviri gerektiren belgeler nelerdir? Doğum belgeleri, pasaport, evlilik cüzdanları, imza sirküleri, vekaletname, sicil gazete, boşanma belgeleri ve sayabileceğimiz nice belgeler veya kişinin statüsünü ve kimliğini doğrulayan evraklar en genel örneklerdir. Tercüme bürolarının  yaptığı yeminli çeviri hizmetleri ayrıca protokollerde, araştırma ve vaka çalışmalarındaki veri formlarında bunlara ek olarak tıbbi kayıtlar ve araştırma protokollerinde de olmazsa olmazdır.
 
Tercüme büroları geleneksel tercüme işlerine göre daha yüksek miktarda ücret talep edebiliyorlar. Elbette kaynak metnin uzmanlık gerektiren içeriğe sahip olması ve hedef dilin ne olduğu bu fiyatlandırmayı ayrıca etkileyecektir. Daha nadir dillerde tercüme hizmeti sunan tercüme büroları için çeviri sürecinin daha zor olduğu su götürmez gerçek. Elbette bu da ücrete yansıyan bir unsur olacaktır.
Tercüme büroları çeviri için gönderilen belgenin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak zorundadırlar.
Bu açıdan tercüme bürosunun tanınmışlığı, köklülüğü, daha önce çalışmış oldukları kurumları incelenmesi, referansların gözden geçirilmesi gibi durumların önemi ortaya çıkmaktadır. İyi ve tanınmış olmasından sonraki en temel nitelik bir çeviri bürosu için aranılan en temel nitelik sürekliliği, istikrarlığıdır.
 


 
Referanslar