Anasayfa İletişim

Tacikçeden Türkçeye çeviri

Tacikçeden Türkçeye çeviri
 
 “Gerçek Tercüme” olarak büromuzun Tacikçeden türkçeye çeviri fiyatları 2014 senesi için ortalama bin karakter 50 TL’dir. Tacikçeden türkçeye yapılacak çevirinin zorluğu  ve konusuna göre fiyatlarımız artış gösterebilir, teknik ve tıp konularında bu fiyat %50 daha fazla olabilmektedir, matbu Tacikçe evraklarda yani nufüs kayıt örneği, diploma veya pasport gibi belgelerde belgenin hem karakterine hem de sayfa adedine bakılır, yani mesela Tacikçeden türkçeye çevirisi yapılacak olan belge pasaport ise 400-500 karakter mevcuttur, bu da 1 sayfa olarak hesaplanır,
 
Fiyatlandırma yapılırken Tacikçeden türkçeye yapılacak olan belge, tablo ve grafik içeriyormu, şekil şema varmı, şekil şemanın içindeki Tacikçe yazılar türkçeye çevrilecekmi yoksa aynen mi kalacak, türkçe çeviride resimler orijinal Tacikçe belgedeki gibi mi isteniyor gibi konulara bakılır,belgelerde benzerlikler varsa duruma göre indirim yapılabilir
 
Tacikçeden Türkçeye çeviri yaparken genelde metinde karakter sayısında azalma olur, yani bir metni türkçe daha az kelime ile ifade edilirken Tacikçe ise daha fazla kelime ila ifade edilebiliyor, türkçeden Tacikçeye de çeviri yaparken genelde karakter sayısı artar , bu, yine de çevirmenin ifade tarzına bağlıdır
 
Tacikçeden Türkçeye Çeviri hızı
Tacikçeden Türkçeye çeviri süresi; o anki çeviri merkezimizin yoğunluğuna bağlıdır,  3-5 sayfaya kadar aynı gün içinde veya ertesi güne çeviri yapılabilir, 500-100 sayfalık işler ortalama bir haftada teslim edilir, ancak “Tacikçe türkçe çevirinizin” daha hızlı olmasını istiyorsanız  birkaç çevirmene paylaştırarak çeviri süresini kısaltabiliriz, belgelerinizi mail atarsanız teklifimizde nekadar sürede olacağını belirtiriz
 
 
Her çevirmen hem Tacikçe hem türkçe çeviri yapabilir mi
Her çevirmen hem Tacikçeden türkçeye çeviri, hem de türkçeden Tacikçeye çeviri yapar diye bir mevzu yoktur, bazı Tacikçe çevirmenler sadece Tacikçeden türkçeye çevirir veya çevirmeyi tercih eder bazısı ise sadece türkçeden Tacikçeye, bazıları da da çeviri seçmeden her ikisini de çevirir.
 
Tacikçeden Türkçeye çeviri  yaptığımız konulardan bazıları;
 
·         Hastane Raporu Tercümesi
·         Tanıtım Tercümeleri
·         Kartvizit Tercümesi
·         Taahhütname Tercümesi
·         İhtarname Tercümesi
·         Bonservis Tercümesi
·         Şirket Tüzüğü Tercümesi
 
 


 
Referanslar