Anasayfa İletişim

Sırpçadan Türkçeye çeviri

Sırpçadan Türkçeye çeviri
 
 “Gerçek Tercüme” olarak büromuzun Sırpçadan türkçeye çeviri fiyatları 2014 senesi için ortalama bin karakter 40 TL’dir. Sırpçadan türkçeye yapılacak çevirinin zorluğu  ve konusuna göre fiyatlarımız artış gösterebilir, teknik ve tıp konularında bu fiyat %50 daha fazla olabilmektedir, matbu Sırpça evraklarda yani nufüs kayıt örneği, diploma veya pasport gibi belgelerde belgenin hem karakterine hem de sayfa adedine bakılır, yani mesela Sırpçadan türkçeye çevirisi yapılacak olan belge pasaport ise 400-500 karakter mevcuttur, bu da 1 sayfa olarak hesaplanır,
 
Fiyatlandırma yapılırken Sırpçadan türkçeye yapılacak olan belge, tablo ve grafik içeriyormu, şekil şema varmı, şekil şemanın içindeki Sırpça yazılar türkçeye çevrilecekmi yoksa aynen mi kalacak, türkçe çeviride resimler orijinal Sırpça belgedeki gibi mi isteniyor gibi konulara bakılır,belgelerde benzerlikler varsa duruma göre indirim yapılabilir
 
Sırpçadan Türkçeye çeviri yaparken genelde metinde karakter sayısında azalma olur, yani bir metni türkçe daha az kelime ile ifade edilirken Sırpça ise daha fazla kelime ila ifade edilebiliyor, türkçeden Sırpçaya de çeviri yaparken genelde karakter sayısı artar , bu, yine de çevirmenin ifade tarzına bağlıdır
 
Sırpçadan Türkçeye Çeviri hızı
Sırpçadan Türkçeye çeviri süresi; o anki çeviri merkezimizin yoğunluğuna bağlıdır,  3-5 sayfaya kadar aynı gün içinde veya ertesi güne çeviri yapılabilir, 500-100 sayfalık işler ortalama bir haftada teslim edilir, ancak “Sırpça türkçe çevirinizin” daha hızlı olmasını istiyorsanız  birkaç çevirmene paylaştırarak çeviri süresini kısaltabiliriz, belgelerinizi mail atarsanız teklifimizde nekadar sürede olacağını belirtiriz
 
 
Her çevirmen hem Sırpça hem türkçe çeviri yapabilir mi
Her çevirmen hem Sırpçadan türkçeye çeviri, hem de türkçeden Sırpçaya çeviri yapar diye bir mevzu yoktur, bazı Sırpça çevirmenler sadece Sırpçadan türkçeye çevirir veya çevirmeyi tercih eder bazısı ise sadece türkçeden Sırpçaya, bazıları da da çeviri seçmeden her ikisini de çevirir.
 
Sırpçadan Türkçeye çeviri  yaptığımız konulardan bazıları;
 
·         Evlilik Cüzdanı Tercümesi
·         Resmi Belge Tercümesi
·         Nüfus Cüzdanı Tercümesi
·         PASAPORT TERCÜMESI
·         SAĞLIK BELGESİ TERCÜMESİ
·         Sicil Gazetesi Tercümesi
·         VEKALETNAME TERCÜMESİ
 
 


 
Referanslar