Anasayfa İletişim

Rusya Tercüme


Ne zaman bir organizasyon ürün ve/veya hizmetlerini kendi ülkesinin dışında sunmaya karar verir ise işte o zaman profesyonel çeviri büroları yaptığı işte kaçınılmaz bir sorumluluk üstlenmeye başlamıştır demektir.
Kurumların kendi toprakları dışında markalaşma çabaları, dilsel, kültürel, sosyoekonomik ve yasal engeller çıkarmaktadır. Bu da güçlü, deneyimli ve profesyonel çeviri hizmetlerini zorunlu kılmaktadır. İletişim teknolojilerinin önlenemez gelişmesi kurumlara ve/veya firmalara ülke sınırları dışında organizasyonlarını ve teşkilatlanmalarını genişletebilme imkânı tanımıştır. Adet dünya küçük bir köy halini almış, saat kuşaklarındaki farklılıklar mani olmaktan çıkmıştır. Bu da az maliyet ve hız avantajlarını beraberinde getirmiştir. Bununla birlikte bir engel var olmaya devam etmektedir. Bu yabancı piyasalardaki müşteriler arasında “bir dünya dili” olan İngilizce kullanımının sınırlı veya hiç olmamasıdır. O yüzden dünyada şirketler uluslararası yayılımını ilk önce dil grubu veya dilleri aynı olan ülkelere doğru genişletmişlerdir. Rekabet ortamı, firmaları yeni piyasalara yönelmeye doğru itmiş veya temel hizmetin yanında yardımcı hizmeti de düşünen ve çok kazançlı olan farklı piyasaların uygulamaya geçilmesini gerektirmiştir.
Bir organizasyon coğrafi olarak yayılmış bir müşteri kitlesinin ihtiyaçlarını karşılamak için portal ortam, web sitesi gibi çok dilli bir ürün veya hizmet geliştirmek zorundaysa bu süreçte tercüme hizmetleri oldukça faydalı bir rol üstlenmektedir. Birçok şirket ürün ve hizmetlerinin promosyon için kullandıkları deyimleri, terimleri özenle seçmek için çevirmenlerin yardımına ihtiyaç duymaktadır. Bir ürün veya hizmeti piyasaya çıkarmadan önce böyle bir çaba içine girmek söz konusu toplumun hassasiyetlerini,  kırmızı çizgilerini yanlış ifadelerle tanımlamamak için hayati öneme sahiptir. Ayrıca verilen mesaj veya slogan
o toplumun kültürü ve yaşam tarzına uygun bir şekilde ifade edilebilmesi olmazsa olmazdır.
Çeviri hizmetleri küreselleşme sebebiyle derin bir değişim geçirmektedir.
Örneğin çokuluslu şirketlerin şirket çalışanlarının dış ülkelerdeki müşterileriyle iletişimlerini sağlayan web tabanlı çeviri hizmetlerini gösterebiliriz. Bu türden hizmetleri özellikle IT sektörü talep etmektedir. Şirketler bu açıdan güçlü tercüme desteğinin yabancı piyasalarda var olmaları için hayati önemi olduğunun farkındadırlar. Ticaret temelde ticaretin sadece bir unsuru değil aynı zamanda yabancı bir kültürü anlamanın önemli bir aracı olmaktadır. Bu da nihayetinde şirketlerin daha yüksek satışlar elde edebilmesinin ve gelecek vaat eden istikrarlı büyümenin giriş kapısıdır diyebiliriz.
Kendi anadilinizin dışında bir dilin konuşulduğu bir ülkede iş yapmaya başladığınızda işler daha da karmaşıklaşır. Şüphesiz herkes kendi dilinde internete erişim sağlar. Dolayısıyla insanlara kendi dillerinde seslenmeniz ve tanıtımlarınızı duyurmanız gerekir. Bununla birlikte asıl olan şey temelde ziyaretçileri çekebilecek ilgilerini çekebilecek internet siteleri yapabilmektir. Bunun yolu ise sitenizi tanıtımı ve yaygınlaşmasından geçer.
 
Rusya’da Tercüme
Etnik pazarı aşma çabası tüm Türk girişimcilerin genel eğilimi olsa da,
İş yerinin konsolidasyonun sağlanması ve işyerinin genişletilmesi de önemli problemleri arasında yer almaktadır. Türk girişimcilerde başarılı bir işletme yönetimi,
İşletme temel bilgileri ve piyasa bilgilerinin kısmen yetersiz olması ve başta ekonomik örgütler olmak üzere Rusya kurumları ile olan ilişkilerin azlığı ve bürokrasiyi
tanımama, danışmanlık ve teşvik olanaklarını bilmeme Türk girişimcilerin diğer
sorunlarını oluşturmaktadır.
Ülkenizde aldığınız okul eğitimi, yüksekokul ya da meslek okulu diplomalarının tanınması
Rusya’da ilerleyebilmeniz bakımından büyük önem taşır. Bunun için de mevcut tüm diploma ve belgelerinizi mümkün olduğu kadar çabuk Rusçaya tercüme ettirip resmen onaylatmayı kesinlikle ihmal etmeyiniz.
Pasaport ile Rusya Federasyonuna serbest giriş yapabilirsiniz. Rusya elçilik veya konsolosluklarından 1 aya kadar olan turistik gidişler için vize zorunluluğu kalkmıştır.
 
Moskova’ya İlk Adım
Rusya’da İngilizce bilmeniz pek işe yaramıyor. İngilizce bilen bir Rus’a rast gelmeniz oldukça zor. Ancak Türkçe geçerli bir dil. Gezerken veya alışveriş yaparken Türkçe bilen bir kişiye mutlaka rastlayabilirsiniz. 
Moskova'da kiralık evler eşyalı olarak veriliyor mu? Eşyalı kiralık ev bulmak mümkün mü?
Evlerin neredeyse tamamı eşyalıdır.
Şehir merkezinde 500-700 Dolar arasında kiralık ev bulmak mümkün mü?
Tek odalık ev bulunabilir.
Moskova'da aylık masraf(kira hariç) 400-700 Dolar arasında bir rakamdan bahsediliyor. Fakat bu tutar kişiden kişiye değişebileceği için örneğin bir akşam yemeği, öğlen yemeği, sebze, meyve, vb. tutarlarını öğrenebilir miyim?
Gündüzleri işyerinde yiyebilirsiniz. Bir öğünü 100 -500 ruble arasında yiyebilirsin. 5-25 YTL demektir. Bir de nerede yediğinize bağlı... Sebze meyve de Türkiye'den ortalama 1.5-2 kat daha pahalı… Ama muz daha ucuz mesela... Değişiyor...
Ehliyetin Moskova'da geçerli olması için neler yapmalıyız?
Noter onaylı tercümesi bile yeterli... Rusya'da tercüme edip notere onaylatacaksınız...
Şehir dışında oturmak istenirse, şehir içine gidip gelmek çok sorun yaratır mı? Şehir dışında yaşam yerleri yeterince güvenli mi?
Merkezi bir yeri tercih edilmeli zannımızca.
RUSYA’DA LİMİTED ŞİRKET (OOO TÜRÜ) KURULUŞU İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR
* Şirket Yönetim Kurulu Kararı (Rusya’da şirketin sahibi olacak şirket, Rusya Federasyonu’nda tamamı kendisine ait bir şirket kurma kararı almalıdır. Sermaye tutarı belli ise bu tutar kararda yer almalıdır. Genel müdür belli ise kararda isim ve pasaport numarası yer almalıdır.)
*Kurucu şirketin banka referans mektubu 
* Ticaret sicil gazetesi (kurucu ortağın bilgileri)
* Kurucu ortağın sanayi ve ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair yazı
* Şirket kuruluşu için vekaletname (şirketin kuruluş işlemlerini yapacak kişi adına düzenlenecek sınırlı vekaletname)
* Kurucu şirketin vergi sicil numarası (ilgili yabancı ülkenin vergi dairesinden alınacak yazı)
RUSYA’DA DAİMİ TEMSİLCİLİK KURULMASI İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR
* Türk şirketinin tüzüğü
* Sanayi ve ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair yazı
* Banka referans mektubu
* Rusya’da daimi temsilcilik kurması kararı (Yönetim Kurulu Kararı)
(Bu kararda temsilciliğin müdürü olarak atanacak kişinin adı, soyadı, ve pasaport numarası belirtilmeli, aynı zamanda bu kişinin adına düzenlenecek vekaletname olmalı, vekaletnamede özellikle bu kişinin Rusya’da hesap açma konusunda yetkili olduğu ve her türlü imza hakkına
sahip olduğu belirtilmelidir.)
* Türk şirketinin vergi dairesine kayıtlı olduğuna dair bir yazı (bu yazıda vergi sicil numarası yer almalı)
* Temsilci ofisin kuruluşunu takip edecek Rus vatandaş adına sınırlı vekaletname
* Devlete yatırılacak temsilci ofisin akreditasyon ücreti
Bütün evraklar Türkçe hazırlanıp yeminli tercüme ofisinde Rusça’ya tercüme edilmeli ve noter tasdikinden sonra valilikten apostil alınmalıdır.
 
Rusya Vize Belgeleri Tercümesi
Vize başvurusu sırasında Rusya büyükelçilik ve konsolosluğunun talep edebileceği, her dilde kurumsal ve/veya kişisel belgelerinizin Rusçaya yeminli tercümesini yılların sağladığı tecrübe ve uzmanlıkla gerçekleştirmekteyiz. apılmaktadır. Bu çevirmenler özelliklerine göre ilgili arkadaşlarımızca seçilmekte ve uygun olan tercümanlar görevlendirilmektedir.
 
Rusyada Sözlü tercüman sağlama
Rusya ve civarı için, noterlerde veya işyerinizde tercuman ihtiyacınız için bizden tercuman sağlanabilirlik ve uygunluk durumunu sorunuz. Acil tercüman ihtiyacınızda bölgenize göre 30 dakika ile 1 saat içinde tercüman sağlanır.
 
- Rusyada Noter nezdinde yeminli tercüme yapma
- Rusya Mahkeme salonlarında tercüme,
- Rusya Nikah salonlarında ve evlilik işlemlerinde yeminli tercüme
- Rusya Emniyet sorgulamasında yeminli tercüme
- Rusyada Gümrük geçişlerinde yeminli tercüme
- Rusyada konferanslara yeminli tercüman
- Seminerlere tercüman sağlama
- Rusya ve civarında İş görüşmelerine tercüman
 
Ayrıca şu konularda da tercümelerimiz mevcuttur
 
Yabancı film ve belgeseller için:
Metin tercümesi
Deşifre,
Altyazı çevirisi,
Seslendirme
Hukuki,
Yeminli tercümeler her ülkede olduğu gibi Rusya’da da ulusal yasalar tarafından yönetilirler. Yemin belgesi gerektirmeyen bir tercümede tercüman bazı zamanlar tercümeyi hedef kitleye daha anlaşılabilir kılmak için metne kişisel bir üslup ve tarz kullanma hakkına sahiptirler. Ancak yeminli tercümeler ise genellikle kaynağın orijinalinin tamamıyla aynısı olmasına dikkat eder ve sadece yeminli tercümanların kullanabileceği bir mühür ile tasdik edilmiş ve kendisinin doğru ve eksiksiz tercüme ettiğine dair bir ifade içermelidir ve yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından kabul görmesi için tercümanın imzası ile onaylanmalıdır.
 
Gerçek Tercüme olarak göndereceğiniz tüm belge türlerini Rusça’dan diğer tüm ticari dillere, diğer ticari dillerden Rusçaya yeminli veya noterli olarak çevirmekteyiz. İsterse yeriniz Rusya veya başka ülke olsun, size bir Rusya Tercüme bürosu gibi hizmet edebiliriz.
Rusça çevirilerde günlük bir tercümanın yapabileceği tercüme miktarı 20 000-30 000 karakterdir(harf). Konusuna ve belge türüne göre bu miktar uzar veya kısalır. Acil olan çevirilerde, emek yoğun çevirilerde bir kaç tercümana bölüştürüp belgenizin vaktinde yetişmesine yardımcı olabiliriz.
 
Online tercüme talebi ile bize başvuru yaptığınızda sizle fiyat, teslim tarihi ve diğer tüm konulardaki detayları e-mail veya telefon aracılığı ile netleştirdikten sonra size teslim tarihine kadar olan süreç boyunca düzenli aralıklarla tercümenizin durumu hakkında bilgi verir, sorulacak veya aydınlatılması gereken yerleri sorar ve böylece en düzgün ve sağlıklı sonuca ulaşmaya çalışırız.
 
Ülke dışı belge gönderimi veya emailden yeminli onaylı taratılmış, scan edilmiş şekilde gönderimi gibi hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.
Uluslar arası teslimatın oldukça pahalı olduğu bir gerçektir. PTT, Federal Express, UPS ve DHL, MNG kargo, Uluslararası kargo gibi firmalar bu hizmeti vermektedir. Talimatınız yönünde vereceğiniz yurt dışı adresine yeminli onaylı şekilde belgelerinizin çevirisini yollayabiliriz. Süresi de 3 günden az olmamak sureyle adresinize teslim edilir.
 
Gizlilik ve Çeviri Sözleşmesi
Gizli bilgi ifşa eden tarafın kendisi, çalışanlarınca diğer tarafın çalışanlarına açıklanan her türlü telif hakkı, fikir, metod, buluş, iş, ilerleme ve patent, marka, ticari sır ve tarafların arasındaki iletişim esnasında öğrenecekleri yazılı tüm ticari, mali, teknik bilgiler ve bunların içerikleri, nihai müşteri bilgileri sır olarak kabul edilir.
Belgelerinizin içerdikleri açısından önem taşıyan her türlü metini çevirmek, hem tercüme esnasında hem de işin teslimi sonrası gizli kalarak saklı tutulacaktır. Şirketlerle istekleri doğrultusunda belgelerin çevirisi / tercümesi yada süreklilik halinde birçok belge için tarafların haklarının korunması çeviri sözleşmesi ile güvence altına alınabilinir.
 
Bütün yazılarınız profesyonel,konuştuğu dilin çevirisini yapan çevirmenler tarafından yapılmaktadır.
Tüm sektörlerde olduğu gibi tercüme-çeviri sektörü içinde yaşanan, ancak emekli ve yoğun bir çalışma gerektirmesi, özellikle bazı çevirilerin hata kabul etmeyecek çalışmalar olması nedeni ile tercüme-çeviri alanında da öncelikli ve önemli bir kavram profesyonelliktir.
Şirketinizin global bir şirket olması yönünde her türlü broşür, tanıtım, web sitesi, prospektüs, katalog, sunum, makale çevirilerinizi İngilizce, Arapça, Rusça, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, İbranice, Çince, Hintçe ve diğer bir çok dile çevirmekteyiz. Lütfen çevirileriniz için bizden fiyat alınız.


 
Referanslar
 • Air Astana
 • Amerikan Hastanesi
 • Anadolu Bakır Alaşımları
 • Ankara Üniversitesi
 • Ankara Sigorta
 • Antel Arıtma Tesisleri İnşaat
 • Armix Ar-metal
 • Artu Danışmanlık
 • Atlas Jet
 • ATV
 • Aydın Üniversitesi
 • Şişecam
 • İhya Mobilya
 • İstanbul Patent
 • Ülker
 • Çağdaş Medikal
 • Çevre Hastanesi
 • Çizgi Reklam Araştırma Danışmanlık
 • Bank Asya
 • Bilge Patent
 • BORCAM
 • Caspian Tour and Tourism
 • Cine 5
 • Doğuş Otomotiv
 • Doruk İnşaat
 • Eczacıbaşı
 • Egger
 • Electra İletişim
 • Elmas Tekstil
 • Eureka Sigorta
 • Euromoda
 • Evrensel Hukuk Bürosu
 • Gala Mobilya
 • Galatasaray
 • Gülhan Kauçuk
 • Güneş Sigorta
 • Gold Bilgisayar
 • Haliç Üniversitesi
 • Kamteks Tekstil Dekorasyon
 • Kurşun Ambalaj
 • Kuveyt Türk
 • Malaysia Airlines
 • Marmara Cam Balkon
 • Marmara Patent
 • Mayadrom Sport Center
 • Megem Akademi Eğitim
 • Moda Turizm
 • Nema Kimya
 • Nil Petrol
 • Okyanus Kimya
 • Optik Medikal
 • Organik Kimya
 • Pşabahçe Cam
 • Poyraz İnşaat
 • Real Bilişim
 • Sabancı Üniversitesi
 • Salmakis Gemicilik Yachting
 • Sanat Dekorasyon
 • Schmolz and Bickenbach Demir Çelik
 • Sema Hastanesi
 • Simge Yazılım ve Danışmanlık
 • Siterm Isı
 • Türk Hava Yolları
 • Türkiye Basketbol Federasyonu
 • Türkpay Ödeme Kominikasyon
 • Terminal İletişim
 • Tureks Fuarcılık
 • Yunus Emre Hastanesi
 • Zümrüt Gıda