Anasayfa İletişim

Rusçadan Türkçeye çeviri

Rusçadan Türkçeye çeviri
 
 “Gerçek Tercüme” olarak büromuzun Rusçadan türkçeye çeviri fiyatları 2014 senesi için ortalama bin karakter 18 TL’dir. Rusçadan türkçeye yapılacak çevirinin zorluğu  ve konusuna göre fiyatlarımız artış gösterebilir, teknik ve tıp konularında bu fiyat %50 daha fazla olabilmektedir, matbu Rusça evraklarda yani nufüs kayıt örneği, diploma veya pasport gibi belgelerde belgenin hem karakterine hem de sayfa adedine bakılır, yani mesela Rusçadan türkçeye çevirisi yapılacak olan belge pasaport ise 400-500 karakter mevcuttur, bu da 1 sayfa olarak hesaplanır,
 
Fiyatlandırma yapılırken Rusçadan türkçeye yapılacak olan belge, tablo ve grafik içeriyormu, şekil şema varmı, şekil şemanın içindeki Rusça yazılar türkçeye çevrilecekmi yoksa aynen mi kalacak, türkçe çeviride resimler orijinal Rusça belgedeki gibi mi isteniyor gibi konulara bakılır,belgelerde benzerlikler varsa duruma göre indirim yapılabilir
 
Rusçadan Türkçeye çeviri yaparken genelde metinde karakter sayısında azalma olur, yani bir metni türkçe daha az kelime ile ifade edilirken Rusça ise daha fazla kelime ila ifade edilebiliyor, türkçeden Rusçaya de çeviri yaparken genelde karakter sayısı artar , bu, yine de çevirmenin ifade tarzına bağlıdır
 
Rusçadan Türkçeye Çeviri hızı
Rusçadan Türkçeye çeviri süresi; o anki çeviri merkezimizin yoğunluğuna bağlıdır,  3-5 sayfaya kadar aynı gün içinde veya ertesi güne çeviri yapılabilir, 500-100 sayfalık işler ortalama bir haftada teslim edilir, ancak “Rusça türkçe çevirinizin” daha hızlı olmasını istiyorsanız  birkaç çevirmene paylaştırarak çeviri süresini kısaltabiliriz, belgelerinizi mail atarsanız teklifimizde nekadar sürede olacağını belirtiriz
 
 
Her çevirmen hem Rusça hem türkçe çeviri yapabilir mi
Her çevirmen hem Rusçadan türkçeye çeviri, hem de türkçeden Rusçaya çeviri yapar diye bir mevzu yoktur, bazı Rusça çevirmenler sadece Rusçadan türkçeye çevirir veya çevirmeyi tercih eder bazısı ise sadece türkçeden Rusçaya, bazıları da da çeviri seçmeden her ikisini de çevirir.
 
Rusçadan Türkçeye çeviri  yaptığımız konulardan bazıları;
 
·         EHLİYET BELGESİ TERCÜMESİ
·         İmza Sirküleri Tercümesi
·         NOTER TASDİKLİ TERCÜME
·         NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ TERCÜMESİ
·         Sabika Kaydı Belgesi Tercümesi
·         SERTİFİKA TERCÜMESİ
 
 


 
Referanslar