Anasayfa İletişim

Portekizceden Türkçeye çeviri

Portekizceden Türkçeye çeviri
 
 “Gerçek Tercüme” olarak büromuzun Portekizceden türkçeye çeviri fiyatları 2014 senesi için ortalama bin karakter 40 TL’dir. Portekizceden türkçeye yapılacak çevirinin zorluğu  ve konusuna göre fiyatlarımız artış gösterebilir, teknik ve tıp konularında bu fiyat %50 daha fazla olabilmektedir, matbu Portekizce evraklarda yani nufüs kayıt örneği, diploma veya pasport gibi belgelerde belgenin hem karakterine hem de sayfa adedine bakılır, yani mesela Portekizceden türkçeye çevirisi yapılacak olan belge pasaport ise 400-500 karakter mevcuttur, bu da 1 sayfa olarak hesaplanır,
 
Fiyatlandırma yapılırken Portekizceden türkçeye yapılacak olan belge, tablo ve grafik içeriyormu, şekil şema varmı, şekil şemanın içindeki Portekizce yazılar türkçeye çevrilecekmi yoksa aynen mi kalacak, türkçe çeviride resimler orijinal Portekizce belgedeki gibi mi isteniyor gibi konulara bakılır,belgelerde benzerlikler varsa duruma göre indirim yapılabilir
 
Portekizceden Türkçeye çeviri yaparken genelde metinde karakter sayısında azalma olur, yani bir metni türkçe daha az kelime ile ifade edilirken Portekizce ise daha fazla kelime ila ifade edilebiliyor, türkçeden Portekizceye de çeviri yaparken genelde karakter sayısı artar , bu, yine de çevirmenin ifade tarzına bağlıdır
 
Portekizceden Türkçeye Çeviri hızı
Portekizceden Türkçeye çeviri süresi; o anki çeviri merkezimizin yoğunluğuna bağlıdır,  3-5 sayfaya kadar aynı gün içinde veya ertesi güne çeviri yapılabilir, 500-100 sayfalık işler ortalama bir haftada teslim edilir, ancak “Portekizce türkçe çevirinizin” daha hızlı olmasını istiyorsanız  birkaç çevirmene paylaştırarak çeviri süresini kısaltabiliriz, belgelerinizi mail atarsanız teklifimizde nekadar sürede olacağını belirtiriz
 
 
Her çevirmen hem Portekizce hem türkçe çeviri yapabilir mi
Her çevirmen hem Portekizceden türkçeye çeviri, hem de türkçeden Portekizceye çeviri yapar diye bir mevzu yoktur, bazı Portekizce çevirmenler sadece Portekizceden türkçeye çevirir veya çevirmeyi tercih eder bazısı ise sadece türkçeden Portekizceye, bazıları da da çeviri seçmeden her ikisini de çevirir.
 
Portekizceden Türkçeye çeviri  yaptığımız konulardan bazıları;
 
·         CV(Özgeçmiş) Tercümesi
·         TAAHHÜTNAME TERCÜMESİ
·         KİRA SÖZLEŞMESİ TERCÜMES
·         BOŞANMA KARARI TERCÜMESİ
·         A.TR DOLAŞIM BELGESİ TERCÜMESİ
·         RAPOR TERCÜMESİ
 
 


 
Referanslar