Anasayfa İletişim

Norveççeden Türkçeye çeviri

Norveççeden Türkçeye çeviri
 
 “Gerçek Tercüme” olarak büromuzun Norveççeden türkçeye çeviri fiyatları 2014 senesi için ortalama bin karakter 40 TL’dir. Norveççeden türkçeye yapılacak çevirinin zorluğu  ve konusuna göre fiyatlarımız artış gösterebilir, teknik ve tıp konularında bu fiyat %50 daha fazla olabilmektedir, matbu Norveççe evraklarda yani nufüs kayıt örneği, diploma veya pasport gibi belgelerde belgenin hem karakterine hem de sayfa adedine bakılır, yani mesela Norveççeden türkçeye çevirisi yapılacak olan belge pasaport ise 400-500 karakter mevcuttur, bu da 1 sayfa olarak hesaplanır,
 
Fiyatlandırma yapılırken Norveççeden türkçeye yapılacak olan belge, tablo ve grafik içeriyormu, şekil şema varmı, şekil şemanın içindeki Norveççe yazılar türkçeye çevrilecekmi yoksa aynen mi kalacak, türkçe çeviride resimler orijinal Norveççe belgedeki gibi mi isteniyor gibi konulara bakılır,belgelerde benzerlikler varsa duruma göre indirim yapılabilir
 
Norveççeden Türkçeye çeviri yaparken genelde metinde karakter sayısında azalma olur, yani bir metni türkçe daha az kelime ile ifade edilirken Norveççe ise daha fazla kelime ila ifade edilebiliyor, türkçeden Norveççeye de çeviri yaparken genelde karakter sayısı artar , bu, yine de çevirmenin ifade tarzına bağlıdır
 
Norveççeden Türkçeye Çeviri hızı
Norveççeden Türkçeye çeviri süresi; o anki çeviri merkezimizin yoğunluğuna bağlıdır,  3-5 sayfaya kadar aynı gün içinde veya ertesi güne çeviri yapılabilir, 500-100 sayfalık işler ortalama bir haftada teslim edilir, ancak “Norveççe türkçe çevirinizin” daha hızlı olmasını istiyorsanız  birkaç çevirmene paylaştırarak çeviri süresini kısaltabiliriz, belgelerinizi mail atarsanız teklifimizde nekadar sürede olacağını belirtiriz
 
 
Her çevirmen hem Norveççe hem türkçe çeviri yapabilir mi
Her çevirmen hem Norveççeden türkçeye çeviri, hem de türkçeden Norveççeye çeviri yapar diye bir mevzu yoktur, bazı Norveççe çevirmenler sadece Norveççeden türkçeye çevirir veya çevirmeyi tercih eder bazısı ise sadece türkçeden Norveççeye, bazıları da da çeviri seçmeden her ikisini de çevirir.
 
Norveççeden Türkçeye çeviri  yaptığımız konulardan bazıları;
 
·         ÖDEV TERCÜMELERİ
·         AMBALAJ SEKTÖRÜ TERCÜMELERİ
·         BİTİRME TEZİ TERCÜMESİ
·         Yüksek Lisans Başvuru Belgeleri Tercümeleri
·         PROFORMA FATURA TERCÜMESİ
·         MENŞEİ BELGESİ ÇEVİRİSİ
·         İHALE ŞARTNAMESİ TERCÜMESİ
 
 


 
Referanslar