Anasayfa İletişim

Metal Çelik Sanayi

Maliyet Hesap Cetveli  
Şartnameler  
Sözleşme Tasarısı  
Teklifler  
Onay Belgesi  
Ticaret Sicili Gazetesi 
Talep Dilekçesi  
Nüfus Cüzdanı Sureti  
Ticaret Veya Sanayi Odasına Kayıt Belgesi   
İmza Sirküleri  
İş Deneyim Belgesi  
İhale Kararı Veya Sözleşmesi   
İmza Beyanı
Ticaret Odası Kayıt Belgesi
 
Referanslar