Anasayfa İletişim

Lehçeden Türkçeye çeviri

Lehçeden Türkçeye çeviri
 
 “Gerçek Tercüme” olarak büromuzun Lehçeden türkçeye çeviri fiyatları 2014 senesi için ortalama bin karakter 40 TL’dir. Lehçeden türkçeye yapılacak çevirinin zorluğu  ve konusuna göre fiyatlarımız artış gösterebilir, teknik ve tıp konularında bu fiyat %50 daha fazla olabilmektedir, matbu Lehçe evraklarda yani nufüs kayıt örneği, diploma veya pasport gibi belgelerde belgenin hem karakterine hem de sayfa adedine bakılır, yani mesela Lehçeden türkçeye çevirisi yapılacak olan belge pasaport ise 400-500 karakter mevcuttur, bu da 1 sayfa olarak hesaplanır,
 
Fiyatlandırma yapılırken Lehçeden türkçeye yapılacak olan belge, tablo ve grafik içeriyormu, şekil şema varmı, şekil şemanın içindeki Lehçe yazılar türkçeye çevrilecekmi yoksa aynen mi kalacak, türkçe çeviride resimler orijinal Lehçe belgedeki gibi mi isteniyor gibi konulara bakılır,belgelerde benzerlikler varsa duruma göre indirim yapılabilir
 
Lehçeden Türkçeye çeviri yaparken genelde metinde karakter sayısında azalma olur, yani bir metni türkçe daha az kelime ile ifade edilirken Lehçe ise daha fazla kelime ila ifade edilebiliyor, türkçeden Lehçeye de çeviri yaparken genelde karakter sayısı artar , bu, yine de çevirmenin ifade tarzına bağlıdır
 
Lehçeden Türkçeye Çeviri hızı
Lehçeden Türkçeye çeviri süresi; o anki çeviri merkezimizin yoğunluğuna bağlıdır,  3-5 sayfaya kadar aynı gün içinde veya ertesi güne çeviri yapılabilir, 500-100 sayfalık işler ortalama bir haftada teslim edilir, ancak “Lehçe türkçe çevirinizin” daha hızlı olmasını istiyorsanız  birkaç çevirmene paylaştırarak çeviri süresini kısaltabiliriz, belgelerinizi mail atarsanız teklifimizde nekadar sürede olacağını belirtiriz
 
 
Her çevirmen hem Lehçe hem türkçe çeviri yapabilir mi
Her çevirmen hem Lehçeden türkçeye çeviri, hem de türkçeden Lehçeye çeviri yapar diye bir mevzu yoktur, bazı Lehçe çevirmenler sadece Lehçeden türkçeye çevirir veya çevirmeyi tercih eder bazısı ise sadece türkçeden Lehçeye, bazıları da da çeviri seçmeden her ikisini de çevirir.
 
Lehçeden Türkçeye çeviri  yaptığımız konulardan bazıları;
 
·         İkametgah Tezkeresi için gerekli evrakların Tercümesi
·         Kişisel Mektup Tercümesi
·         Mevzuat Tercümesi
·         Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
·         Ölüm Belgesi Tercümesi
·         Sözleşme Tercümesi
 
 


 
Referanslar