Anasayfa İletişim

İbraniceden Türkçeye çeviri

İbraniceden Türkçeye çeviri
 
 “Gerçek Tercüme” olarak büromuzun İbraniceden türkçeye çeviri fiyatları 2014 senesi için ortalama bin karakter 50 TL’dir. İbraniceden türkçeye yapılacak çevirinin zorluğu  ve konusuna göre fiyatlarımız artış gösterebilir, teknik ve tıp konularında bu fiyat %50 daha fazla olabilmektedir, matbu ingilizce evraklarda yani nufüs kayıt örneği, diploma veya pasport gibi belgelerde belgenin hem karakterine hem de sayfa adedine bakılır, yani mesela İbraniceden türkçeye çevirisi yapılacak olan belge pasaport ise 400-500 karakter mevcuttur, bu da 1 sayfa olarak hesaplanır,
 
Fiyatlandırma yapılırken İbraniceden türkçeye yapılacak olan belge, tablo ve grafik içeriyormu, şekil şema varmı, şekil şemanın içindeki ingilizce yazılar türkçeye çevrilecekmi yoksa aynen mi kalacak, türkçe çeviride resimler orijinal ingilizce belgedeki gibi mi isteniyor gibi konulara bakılır,belgelerde benzerlikler varsa duruma göre indirim yapılabilir
 
İbraniceden Türkçeye çeviri yaparken genelde metinde karakter sayısında artma olur, yani bir metni türkçe daha az kelime ile ifade edilirken ingilizce ise daha fazla kelime ila ifade edilebiliyor, türkçeden İbraniceye de çeviri yaparken genelde karakter sayısı azalır , bu, yine de çevirmenin ifade tarzına bağlıdır
 
İbraniceden Türkçeye Çeviri hızı
İbraniceden Türkçeye çeviri süresi; o anki çeviri merkezimizin yoğunluğuna bağlıdır,  3-5 sayfaya kadar aynı gün içinde veya ertesi güne çeviri yapılabilir, 500-100 sayfalık işler ortalama bir haftada teslim edilir, ancak “ingilizce türkçe çevirinizin” daha hızlı olmasını istiyorsanız  birkaç çevirmene paylaştırarak çeviri süresini kısaltabiliriz, belgelerinizi mail atarsanız teklifimizde nekadar sürede olacağını belirtiriz
 
 
Her çevirmen hem ingilizce hem türkçe çeviri yapabilir mi
Her çevirmen hem İbraniceden türkçeye çeviri, hem de türkçeden İbraniceye çeviri yapar diye bir mevzu yoktur, bazı ingilizce çevirmenler sadece İbraniceden türkçeye çevirir veya çevirmeyi tercih eder bazısı ise sadece türkçeden İbraniceye, bazıları da da çeviri seçmeden her ikisini de çevirir.
 
İbraniceden Türkçeye çeviri  yaptığımız konulardan bazıları;
 
·         Ösym Sonuç Belgesi Tercümesi
·         YÖK Denklik Belgesi Tercümesi
·         Sabıka Kaydı Tercümesi
·         Sağlık Raporu Tercümesi
·         Terhis Belgesi Tercümesi
 
 


 
Referanslar