Anasayfa İletişim

Gürcüceden Türkçeye çeviri

Gürcüceden Türkçeye çeviri
 
 “Gerçek Tercüme” olarak büromuzun Gürcüceden türkçeye çeviri fiyatları 2014 senesi için ortalama bin karakter 35 TL’dir. Gürcüceden türkçeye yapılacak çevirinin zorluğu  ve konusuna göre fiyatlarımız artış gösterebilir, teknik ve tıp konularında bu fiyat %50 daha fazla olabilmektedir, matbu Gürcüce evraklarda yani nufüs kayıt örneği, diploma veya pasport gibi belgelerde belgenin hem karakterine hem de sayfa adedine bakılır, yani mesela Gürcüceden türkçeye çevirisi yapılacak olan belge pasaport ise 400-500 karakter mevcuttur, bu da 1 sayfa olarak hesaplanır,
 
Fiyatlandırma yapılırken Gürcüceden türkçeye yapılacak olan belge, tablo ve grafik içeriyormu, şekil şema varmı, şekil şemanın içindeki Gürcüce yazılar türkçeye çevrilecekmi yoksa aynen mi kalacak, türkçe çeviride resimler orijinal Gürcüce belgedeki gibi mi isteniyor gibi konulara bakılır,belgelerde benzerlikler varsa duruma göre indirim yapılabilir
 
Gürcüceden Türkçeye çeviri yaparken genelde metinde karakter sayısında azalma olur, yani bir metni türkçe daha az kelime ile ifade edilirken Gürcüce ise daha fazla kelime ila ifade edilebiliyor, türkçeden Gürcüceye de çeviri yaparken genelde karakter sayısı artar , bu, yine de çevirmenin ifade tarzına bağlıdır
 
Gürcüceden Türkçeye Çeviri hızı
Gürcüceden Türkçeye çeviri süresi; o anki çeviri merkezimizin yoğunluğuna bağlıdır,  3-5 sayfaya kadar aynı gün içinde veya ertesi güne çeviri yapılabilir, 500-100 sayfalık işler ortalama bir haftada teslim edilir, ancak “Gürcüce türkçe çevirinizin” daha hızlı olmasını istiyorsanız  birkaç çevirmene paylaştırarak çeviri süresini kısaltabiliriz, belgelerinizi mail atarsanız teklifimizde nekadar sürede olacağını belirtiriz
 
 
Her çevirmen hem Gürcüce hem türkçe çeviri yapabilir mi
Her çevirmen hem Gürcüceden türkçeye çeviri, hem de türkçeden Gürcüceye çeviri yapar diye bir mevzu yoktur, bazı Gürcüce çevirmenler sadece Gürcüceden türkçeye çevirir veya çevirmeyi tercih eder bazısı ise sadece türkçeden Gürcüceye, bazıları da da çeviri seçmeden her ikisini de çevirir.
 
Gürcüceden Türkçeye çeviri  yaptığımız konulardan bazıları;
·         İkametgah Tezkeresi için gerekli evrakların Tercümesi
·         Kişisel Mektup Tercümesi
·         Mevzuat Tercümesi
·         Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
·         Ölüm Belgesi Tercümesi
·         Sözleşme Tercümesi
 
 


 
Referanslar