Anasayfa İletişim

Gagavuzcadan Türkçeye çeviri

Gagavuzcadan Türkçeye çeviri
 
 “Gerçek Tercüme” olarak büromuzun Gagavuzcadan türkçeye çeviri fiyatları 2014 senesi için ortalama bin karakter 100 TL’dir. Gagavuzcadan türkçeye yapılacak çevirinin zorluğu  ve konusuna göre fiyatlarımız artış gösterebilir, teknik ve tıp konularında bu fiyat %50 daha fazla olabilmektedir, matbu Gagavuzca evraklarda yani nufüs kayıt örneği, diploma veya pasport gibi belgelerde belgenin hem karakterine hem de sayfa adedine bakılır, yani mesela Gagavuzcadan türkçeye çevirisi yapılacak olan belge pasaport ise 400-500 karakter mevcuttur, bu da 1 sayfa olarak hesaplanır,
 
Fiyatlandırma yapılırken Gagavuzcadan türkçeye yapılacak olan belge, tablo ve grafik içeriyormu, şekil şema varmı, şekil şemanın içindeki Gagavuzca yazılar türkçeye çevrilecekmi yoksa aynen mi kalacak, türkçe çeviride resimler orijinal Gagavuzca belgedeki gibi mi isteniyor gibi konulara bakılır,belgelerde benzerlikler varsa duruma göre indirim yapılabilir
 
Gagavuzcadan Türkçeye çeviri yaparken genelde metinde karakter sayısında azalma olur, yani bir metni türkçe daha az kelime ile ifade edilirken Gagavuzca ise daha fazla kelime ila ifade edilebiliyor, türkçeden Gagavuzcaya de çeviri yaparken genelde karakter sayısı artar , bu, yine de çevirmenin ifade tarzına bağlıdır
 
Gagavuzcadan Türkçeye Çeviri hızı
Gagavuzcadan Türkçeye çeviri süresi; o anki çeviri merkezimizin yoğunluğuna bağlıdır,  3-5 sayfaya kadar aynı gün içinde veya ertesi güne çeviri yapılabilir, 500-100 sayfalık işler ortalama bir haftada teslim edilir, ancak “Gagavuzca türkçe çevirinizin” daha hızlı olmasını istiyorsanız  birkaç çevirmene paylaştırarak çeviri süresini kısaltabiliriz, belgelerinizi mail atarsanız teklifimizde nekadar sürede olacağını belirtiriz
 
 
Her çevirmen hem Gagavuzca hem türkçe çeviri yapabilir mi
Her çevirmen hem Gagavuzcadan türkçeye çeviri, hem de türkçeden Gagavuzcaya çeviri yapar diye bir mevzu yoktur, bazı Gagavuzca çevirmenler sadece Gagavuzcadan türkçeye çevirir veya çevirmeyi tercih eder bazısı ise sadece türkçeden Gagavuzcaya, bazıları da da çeviri seçmeden her ikisini de çevirir.
 
Gagavuzcadan Türkçeye çeviri  yaptığımız konulardan bazıları;
 
·         AMBALAJ SEKTÖRÜ TERCÜMELERİ
·         BİTİRME TEZİ TERCÜMESİ
·         Yüksek Lisans Başvuru Belgeleri Tercümeleri
·         PROFORMA FATURA TERCÜMESİ
·         MENŞEİ BELGESİ ÇEVİRİSİ
·         İHALE ŞARTNAMESİ TERCÜMESİ
 
 


 
Referanslar