Anasayfa İletişim

Farsçadan Türkçeye çeviri

Farsçadan Türkçeye çeviri
 
 “Gerçek Tercüme” olarak büromuzun Farsçadan türkçeye çeviri fiyatları 2014 senesi için ortalama bin karakter 30 TL’dir. Farsçadan türkçeye yapılacak çevirinin zorluğu  ve konusuna göre fiyatlarımız artış gösterebilir, teknik ve tıp konularında bu fiyat %50 daha fazla olabilmektedir, matbu Farsça evraklarda yani nufüs kayıt örneği, diploma veya pasport gibi belgelerde belgenin hem karakterine hem de sayfa adedine bakılır, yani mesela Farsçadan türkçeye çevirisi yapılacak olan belge pasaport ise 400-500 karakter mevcuttur, bu da 1 sayfa olarak hesaplanır,
 
Fiyatlandırma yapılırken Farsçadan türkçeye yapılacak olan belge, tablo ve grafik içeriyormu, şekil şema varmı, şekil şemanın içindeki Farsça yazılar türkçeye çevrilecekmi yoksa aynen mi kalacak, türkçe çeviride resimler orijinal Farsça belgedeki gibi mi isteniyor gibi konulara bakılır,belgelerde benzerlikler varsa duruma göre indirim yapılabilir
 
Farsçadan Türkçeye çeviri yaparken genelde metinde karakter sayısında azalma olur, yani bir metni türkçe daha az kelime ile ifade edilirken Farsça ise daha fazla kelime ila ifade edilebiliyor, türkçeden Farsçaya de çeviri yaparken genelde karakter sayısı artar , bu, yine de çevirmenin ifade tarzına bağlıdır
 
Farsçadan Türkçeye Çeviri hızı
Farsçadan Türkçeye çeviri süresi; o anki çeviri merkezimizin yoğunluğuna bağlıdır,  3-5 sayfaya kadar aynı gün içinde veya ertesi güne çeviri yapılabilir, 500-100 sayfalık işler ortalama bir haftada teslim edilir, ancak “Farsça türkçe çevirinizin” daha hızlı olmasını istiyorsanız  birkaç çevirmene paylaştırarak çeviri süresini kısaltabiliriz, belgelerinizi mail atarsanız teklifimizde nekadar sürede olacağını belirtiriz
 
 
Her çevirmen hem Farsça hem türkçe çeviri yapabilir mi
Her çevirmen hem Farsçadan türkçeye çeviri, hem de türkçeden Farsçaya çeviri yapar diye bir mevzu yoktur, bazı Farsça çevirmenler sadece Farsçadan türkçeye çevirir veya çevirmeyi tercih eder bazısı ise sadece türkçeden Farsçaya, bazıları da da çeviri seçmeden her ikisini de çevirir.
 
Farsçadan Türkçeye çeviri  yaptığımız konulardan bazıları;
 
·         SERTİFİKA TERCÜMESİ
·         VATANDAŞLIK BELGESİ ÇEVİRİSİ
·         İkametgah (Oturma belgesi) Tercümesi
·         MAAŞ BORDROSU TERCÜMESİ
·         HASTANE RAPORU TERCÜMESİ
·         BANKA HESAP CÜZDANI TERCÜMESİ
 
 


 
Referanslar