Anasayfa İletişim

Ermeniceden Türkçeye çeviri

Ermeniceden Türkçeye çeviri
 
 “Gerçek Tercüme” olarak büromuzun Ermeniceden türkçeye çeviri fiyatları 2014 senesi için ortalama bin karakter 50 TL’dir. Ermeniceden türkçeye yapılacak çevirinin zorluğu  ve konusuna göre fiyatlarımız artış gösterebilir, teknik ve tıp konularında bu fiyat %50 daha fazla olabilmektedir, matbu Ermenice evraklarda yani nufüs kayıt örneği, diploma veya pasport gibi belgelerde belgenin hem karakterine hem de sayfa adedine bakılır, yani mesela Ermeniceden türkçeye çevirisi yapılacak olan belge pasaport ise 400-500 karakter mevcuttur, bu da 1 sayfa olarak hesaplanır,
 
Fiyatlandırma yapılırken Ermeniceden türkçeye yapılacak olan belge, tablo ve grafik içeriyormu, şekil şema varmı, şekil şemanın içindeki Ermenice yazılar türkçeye çevrilecekmi yoksa aynen mi kalacak, türkçe çeviride resimler orijinal Ermenice belgedeki gibi mi isteniyor gibi konulara bakılır,belgelerde benzerlikler varsa duruma göre indirim yapılabilir
 
Ermeniceden Türkçeye çeviri yaparken genelde metinde karakter sayısında azalma olur, yani bir metni türkçe daha az kelime ile ifade edilirken Ermenice ise daha fazla kelime ila ifade edilebiliyor, türkçeden Ermeniceye de çeviri yaparken genelde karakter sayısı artar , bu, yine de çevirmenin ifade tarzına bağlıdır
 
Ermeniceden Türkçeye Çeviri hızı
Ermeniceden Türkçeye çeviri süresi; o anki çeviri merkezimizin yoğunluğuna bağlıdır,  3-5 sayfaya kadar aynı gün içinde veya ertesi güne çeviri yapılabilir, 500-100 sayfalık işler ortalama bir haftada teslim edilir, ancak “Ermenice türkçe çevirinizin” daha hızlı olmasını istiyorsanız  birkaç çevirmene paylaştırarak çeviri süresini kısaltabiliriz, belgelerinizi mail atarsanız teklifimizde nekadar sürede olacağını belirtiriz
 
 
Her çevirmen hem Ermenice hem türkçe çeviri yapabilir mi
Her çevirmen hem Ermeniceden türkçeye çeviri, hem de türkçeden Ermeniceye çeviri yapar diye bir mevzu yoktur, bazı Ermenice çevirmenler sadece Ermeniceden türkçeye çevirir veya çevirmeyi tercih eder bazısı ise sadece türkçeden Ermeniceye, bazıları da da çeviri seçmeden her ikisini de çevirir.
 
Ermeniceden Türkçeye çeviri  yaptığımız konulardan bazıları;
 
·         Evlilik Cüzdanı Tercümesi
·         Resmi Belge Tercümesi
·         Nüfus Cüzdanı Tercümesi
·         PASAPORT TERCÜMESI
·         SAĞLIK BELGESİ TERCÜMESİ
·         Sicil Gazetesi Tercümesi
 
 


 
Referanslar