Anasayfa İletişim

Asliye Ceza Mahkemeleri Tercüme Hizmeti


Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, sulh ceza hâkimliği ve ağır ceza mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava ve işlere asliye ceza mahkemelerince bakılır. Kasten yaralama suçu, Taksirle yaralama suçu, Cinsel taciz, saldırı ve istismar suçları, Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, Tehdit suçu, Şantaj suçu, Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu kararı vd. metinlerin tercüme işlemlerini kapsamaktadır.
Asliye Ceza Mahkemeleri çevirilerini zor kılan; kendine has terimleri barındırması, kişinin anadilinde bile anlaşılması güç cümleler içermesi ve hatalı çeviri yapılması durumunda vahim sonuçlar doğurabilecek olması sebebiyle çok özenli bir çeviriye ihtiyaç duymasıdır. Bu nedenlerden dolayı Asliye Ceza Mahkemeleri tercümeleri bu alanda uzmanlık ve tecrübe gerektirir.
 
Hukuk dili, anadilde bile anlaşılması güç terimler içermesi ve sonuçları itibariyle de hayati bir önem taşıması sebebiyle ciddi zorlukları ve zorunlulukları da beraberinde getirir. Bu yüzden Hukuki tercümeler Uluslararası ve Türk hukuk mevzuatları konularında uzman hukukçu tercümanlar tarafından yapılmaktadır.
 
Ayrıca Gerçek Tercüme Olarak Asliye Ceza Mahkemeleri Tercüme Konularında Yeminli Tercüme Hizmeti De Vermekteyiz.
 
Noter tasdiği gerektiren, apostil ve kaymakamlık onayı ve valilikten onaylatılacak tüm belgeleriniz için bize başvurabilirsiniz.
 
Asliye Ceza Mahkemeleri Tercümelerinin, Noter Yeminli Tercümesini Yaptırırken Orijinal Belgeyi Getirmemiz Şart Mı?
 
Asliye Ceza Mahkemeleri Tercümesinin Noter Yeminli Tasdiki yaptırırken belgenizin orijinali olmasa da olur. Türkçeye yada talep edilen dile çevirisi yapılacak olan belgenizin orijinalini kaybetmiş olabilirsiniz veya belgenizin aslı yurtdışında olabilir. Bağlı olduğumuz noterden “fotokopiden tercüme’dir” ibaresi konularak noterden onaylatabilirsiniz.
 
Asliye Ceza Mahkemeleri Tercümesinin, Noter Yeminli Tercümesi İle Normal Tercüme Arasında Fiyat Farkı Var Mı?
 
Normal yeminsiz ve notersiz Asliye Ceza Mahkemeleri çeviri fiyatı daha düşüktür, Yeminli tercümede belgeler genellikle  matbu evrak şeklinde olup çıktıları alınır, kaşelenir ve imzalanır, müşteri isterse de yeminli olarak hazırlanan evrak taratılarak(Scan edilerek) gönderilir,  noter işlemi yaptırılacak ise çevirinin birer nüshası noterde kalacak şekilde toplam 2’şer adet çıktı alınır, yani işlemi ve sorumluluğu daha çok ve daha maliyetlidir. Bu durumda Normal tercüme ile Noter Yeminli Tercüme arasında fark oluşmaktadır.
 
“Noter ücreti” yaptığımız tercüme ücretine dahil değildir. Noter ücreti, notere ödenen tasdik ücretidir, tercüme ücreti ise büromuzun yapmış olduğu çeviri hizmeti bedelidir.
 
Noter Tasdik Ücretleri Tüm Noterlerde Aynı Mıdır?
Evet, Türkiye genelinde tüm noterlerde geçerli olmak üzere belirlenmiş sabit fiyatları vardır, ancak belgenin içeriği, sayfa satır sayısı, kelime yoğunluğu vs. gibi hususlardan dolayı noterden notere göre bir miktar fiyat farkı çıkmaktadır.
 
 
Asliye Ceza Mahkemeleri Tercümelerinin, Noter Yeminli Tercümeleri için doğru adres – Gerçek Tercüme
 
Asliye Ceza Mahkemeleri Tercümeleri İçin  http://www.gercektercume.com/iletisim/ Adresi Üzerinden Bizimle İrtibata Geçiniz
span lang=TR>http://www.gercektercume.com/iletisim/ Adresi Üzerinden Bizimle İrtibata Geçiniz


 
Referanslar