Anasayfa İletişim

Arnavutçadan Türkçeye çeviri

Arnavutçadan Türkçeye çeviri
 
 “Gerçek Tercüme” olarak büromuzun Arnavutçadan türkçeye çeviri fiyatları 2014 senesi için ortalama bin karakter 30 TL’dir. Arnavutçadan türkçeye yapılacak çevirinin zorluğu  ve konusuna göre fiyatlarımız artış gösterebilir, teknik ve tıp konularında bu fiyat %50 daha fazla olabilmektedir, matbu Arnavutça evraklarda yani nufüs kayıt örneği, diploma veya pasport gibi belgelerde belgenin hem karakterine hem de sayfa adedine bakılır, yani mesela Arnavutçadan türkçeye çevirisi yapılacak olan belge pasaport ise 400-500 karakter mevcuttur, bu da 1 sayfa olarak hesaplanır,
 
Fiyatlandırma yapılırken Arnavutçadan türkçeye yapılacak olan belge, tablo ve grafik içeriyormu, şekil şema varmı, şekil şemanın içindeki Arnavutça yazılar türkçeye çevrilecekmi yoksa aynen mi kalacak, türkçe çeviride resimler orijinal Arnavutça belgedeki gibi mi isteniyor gibi konulara bakılır,belgelerde benzerlikler varsa duruma göre indirim yapılabilir
 
Arnavutçadan Türkçeye çeviri yaparken genelde metinde karakter sayısında azalma olur, yani bir metni türkçe daha az kelime ile ifade edilirken Arnavutça ise daha fazla kelime ila ifade edilebiliyor, türkçeden Arnavutçaya de çeviri yaparken genelde karakter sayısı artar , bu, yine de çevirmenin ifade tarzına bağlıdır
 
Arnavutçadan Türkçeye Çeviri hızı
Arnavutçadan Türkçeye çeviri süresi; o anki çeviri merkezimizin yoğunluğuna bağlıdır,  3-5 sayfaya kadar aynı gün içinde veya ertesi güne çeviri yapılabilir, 500-100 sayfalık işler ortalama bir haftada teslim edilir, ancak “Arnavutça türkçe çevirinizin” daha hızlı olmasını istiyorsanız  birkaç çevirmene paylaştırarak çeviri süresini kısaltabiliriz, belgelerinizi mail atarsanız teklifimizde nekadar sürede olacağını belirtiriz
 
 
Her çevirmen hem Arnavutça hem türkçe çeviri yapabilir mi
Her çevirmen hem Arnavutçadan türkçeye çeviri, hem de türkçeden Arnavutçaya çeviri yapar diye bir mevzu yoktur, bazı Arnavutça çevirmenler sadece Arnavutçadan türkçeye çevirir veya çevirmeyi tercih eder bazısı ise sadece türkçeden Arnavutçaya, bazıları da da çeviri seçmeden her ikisini de çevirir.
 
Arnavutçadan Türkçeye çeviri  yaptığımız konulardan bazıları;
 
·         Geçici Mezuniyet Belgesi Tercümesi
·         Uluslararası Doğum Belgesi (Form A) Tercümesi
·         İmza Sirküleri Tercümesi
·         Bekarlık Belgesi Tercümesi
·         Sürücü Belgesi Tercümesi
·         Ösym Sonuç Belgesi Tercümesi
 
 


 
Referanslar