Anasayfa İletişim

Almancadan Türkçeye çeviri

Almancadan Türkçeye çeviri
 
 “Gerçek Tercüme” olarak büromuzun Almancadan türkçeye çeviri fiyatları 2014 senesi için ortalama bin karakter 15 TL’dir. Almancadan türkçeye yapılacak çevirinin zorluğu  ve konusuna göre fiyatlarımız artış gösterebilir, teknik ve tıp konularında bu fiyat %50 daha fazla olabilmektedir, matbu Almanca evraklarda yani nufüs kayıt örneği, diploma veya pasport gibi belgelerde belgenin hem karakterine hem de sayfa adedine bakılır, yani mesela Almancadan türkçeye çevirisi yapılacak olan belge pasaport ise 400-500 karakter mevcuttur, bu da 1 sayfa olarak hesaplanır,
 
Fiyatlandırma yapılırken Almancadan türkçeye yapılacak olan belge, tablo ve grafik içeriyormu, şekil şema varmı, şekil şemanın içindeki Almanca yazılar türkçeye çevrilecekmi yoksa aynen mi kalacak, türkçe çeviride resimler orijinal Almanca belgedeki gibi mi isteniyor gibi konulara bakılır,belgelerde benzerlikler varsa duruma göre indirim yapılabilir
 
Almancadan Türkçeye çeviri yaparken genelde metinde karakter sayısında azalma olur, yani bir metni türkçe daha az kelime ile ifade edilirken Almanca ise daha fazla kelime ila ifade edilebiliyor, türkçeden Almancaya de çeviri yaparken genelde karakter sayısı artar , bu, yine de çevirmenin ifade tarzına bağlıdır.
 
Almancadan Türkçeye Çeviri hızı
Almancadan Türkçeye çeviri süresi; o anki çeviri merkezimizin yoğunluğuna bağlıdır,  3-5 sayfaya kadar aynı gün içinde veya ertesi güne çeviri yapılabilir, 500-100 sayfalık işler ortalama bir haftada teslim edilir, ancak “Almanca türkçe çevirinizin” daha hızlı olmasını istiyorsanız  birkaç çevirmene paylaştırarak çeviri süresini kısaltabiliriz, belgelerinizi mail atarsanız teklifimizde nekadar sürede olacağını belirtiriz.
 
 
Her çevirmen hem Almanca hem türkçe çeviri yapabilir mi
Her çevirmen hem Almancadan türkçeye çeviri, hem de türkçeden Almancaya çeviri yapar diye bir mevzu yoktur, bazı Almanca çevirmenler sadece Almancadan türkçeye çevirir veya çevirmeyi tercih eder bazısı ise sadece türkçeden Almancaya, bazıları da da çeviri seçmeden her ikisini de çevirir.
 
Almancadan Türkçeye çeviri  yaptığımız konulardan bazıları;
 
·         Tapu Senedi Tercümesi
·         Transkript Tercümesi
·         Vergi Levhası Tercümesi
·         Ticaret Sicil Gazetesi Tercümesi
·         Mahkeme Kararı Tercümesi
·         184 Nolu Form (Tebligat) Tercümesi
 
 


 
Referanslar