Anasayfa İletişim

Alım Satım Sözleşme Çevirisi


Alım Satım Sözleşmesin de tarafların, alıcı ve satıcının veya daha fazla tarafın bir akdi gerçekleştirme veya gerçekleştirmemesine dair mahkemede icrası mümkün sözlerinin benimsenmesidir. Yasal sözleşmeler tarafların üstlendikleri yükümlülükler üzerine kesin bağlayıcı güçleri ve yaptırımları içeren yazılı belgelerdir.


Bir kere belgenin tercümesi imzalandığında söz konusu taraflar yasal olarak bütün şartlara bağlı hale gelirler.
Alım Satım Sözleşme Çevirisini zor kılan; kendine has terimleri barındırması, kişinin anadilinde bile anlaşılması güç cümleler içermesi ve hatalı çeviri yapılması durumunda vahim sonuçlar doğurabilecek olması sebebiyle çok özenli bir çeviriye ihtiyaç duymasıdır. Bu nedenlerden dolayı sözleşme çevirileri bu alanda uzmanlık ve tecrübe gerektirir.

Hukuk dili, anadilde bile anlaşılması güç terimler içermesi ve sonuçları itibariyle de hayati bir önem taşıması sebebiyle ciddi zorlukları ve zorunlulukları da beraberinde getirir. Bu yüzden Alım Satım Sözleşme Tercümeleri Uluslararası ve Türk hukuk mevzuatları konularında uzman hukukçu tercümanlar tarafından yapılmaktadır.

 

Ayrıca Gerçek Tercüme Olarak Alım Satım Sözleşmeleri Konularında Yeminli Tercüme Hizmeti De Vermekteyiz.

 

 

Noter tasdiği gerektiren, apostil ve kaymakamlık onayı ve valilikten onaylatılacak tüm belgeleriniz için bize başvurabilirsiniz.

 

 

Alım Satım Sözleşme Tercümelerinin, Noter Yeminli Tercümesini Yaptırırken Orijinal Belgeyi Getirmemiz Şart Mı?

 

Alım Satım Sözleşmelerin Noter Yeminli Tasdiki yaptırırken belgenizin orijinali olmasa da olur. Türkçeye yada talep edilen dile çevirisi yapılacak olan belgenizin orijinalini kaybetmiş olabilirsiniz veya belgenizin aslı yurtdışında olabilir. Bağlı olduğumuz noterden “fotokopiden tercüme’dir” ibaresi konularak noterden onaylatabilirsiniz.

 

 

Alım Satım Sözleşme çevirisin Noter Yeminli Tercümesi İle Normal Tercüme Arasında Fiyat Farkı Var Mı?

 

Normal yeminsiz ve notersiz Alım Satım Sözleşme çeviri fiyatı daha düşüktür, Yeminli tercümede belgeler genellikle  matbu evrak şeklinde olup çıktıları alınır, kaşelenir ve imzalanır, müşteri isterse de yeminli olarak hazırlanan evrak taratılarak(Scan edilerek) gönderilir,  noter işlemi yaptırılacak ise çevirinin birer nüshası noterde kalacak şekilde toplam 2’şer adet çıktı alınır, yani işlemi ve sorumluluğu daha çok ve daha maliyetlidir. Bu durumda Normal tercüme ile Noter Yeminli Tercüme arasında fark oluşmaktadır.

 

 

“Noter ücreti” yaptığımız tercüme ücretine dahil değildir. Noter ücreti, notere ödenen tasdik ücretidir, tercüme ücreti ise büromuzun yapmış olduğu çeviri hizmeti bedelidir.

 

Noter Tasdik Ücretleri Tüm Noterlerde Aynı Mıdır?

 

Evet, Türkiye genelinde tüm noterlerde geçerli olmak üzere belirlenmiş sabit fiyatları vardır, ancak belgenin içeriği, sayfa satır sayısı, kelime yoğunluğu vs. gibi hususlardan dolayı noterden notere göre bir miktar fiyat farkı çıkmaktadır.

 

 

 

Alım Satım Sözleşme Tercümelerinin, Noter Yeminli Tercümeleri için doğru adres – Gerçek Tercüme

 

 

 

Alım Satım Sözleşme Tercümeleri İçin  http://www.gercektercume.com/iletisim/ Adresi Üzerinden Bizimle İrtibata Geçiniz.  

  
Referanslar