Anasayfa İletişim

Aile Mahkemeleri Tercüme Hizmeti


Ulusal ve uluslararası hukuk alanında her türlü hukuki mahkeme kararı ve metinlerin tercüme işlemlerini kapsamaktadır. Kanun ve yönetmelikler, mahkeme kararları, hukuki yazışmalar, vekâletnameler, vb. belgeler için tercüme hizmeti sunmaktayız.
Aile Mahkeme çevirilerini zor kılan; kendine has terimleri barındırması, kişinin anadilinde bile anlaşılması güç cümleler içermesi ve hatalı çeviri yapılması durumunda vahim sonuçlar doğurabilecek olması sebebiyle çok özenli bir çeviriye ihtiyaç duymasıdır. Bu nedenlerden dolayı Aile Mahkeme tercümeleri bu alanda uzmanlık ve tecrübe gerektirir.
 
Hukuk dili, anadilde bile anlaşılması güç terimler içermesi ve sonuçları itibariyle de hayati bir önem taşıması sebebiyle ciddi zorlukları ve zorunlulukları da beraberinde getirir. Bu yüzden Hukuki tercümeler Uluslararası ve Türk hukuk mevzuatları konularında uzman hukukçu tercümanlar tarafından yapılmaktadır.
 
Ayrıca Gerçek Tercüme Olarak Aile Mahkeme Tercüme Konularında Yeminli Tercüme Hizmeti De Vermekteyiz.
 
Noter tasdiği gerektiren, apostil ve kaymakamlık onayı ve valilikten onaylatılacak tüm belgeleriniz için bize başvurabilirsiniz.
 
Aile Mahkeme Tercümelerinin, Noter Yeminli Tercümesini Yaptırırken Orijinal Belgeyi Getirmemiz Şart Mı?
 
Aile Mahkeme Tercümesinin Noter Yeminli Tasdiki yaptırırken belgenizin orijinali olmasa da olur. Türkçeye yada talep edilen dile çevirisi yapılacak olan belgenizin orijinalini kaybetmiş olabilirsiniz veya belgenizin aslı yurtdışında olabilir. Bağlı olduğumuz noterden “fotokopiden tercüme’dir” ibaresi konularak noterden onaylatabilirsiniz.
 
Aile Mahkeme Tercümesinin, Noter Yeminli Tercümesi İle Normal Tercüme Arasında Fiyat Farkı Var Mı?
 
Normal yeminsiz ve notersiz Aile Mahkeme çeviri fiyatı daha düşüktür, Yeminli tercümede belgeler genellikle  matbu evrak şeklinde olup çıktıları alınır, kaşelenir ve imzalanır, müşteri isterse de yeminli olarak hazırlanan evrak taratılarak(Scan edilerek) gönderilir,  noter işlemi yaptırılacak ise çevirinin birer nüshası noterde kalacak şekilde toplam 2’şer adet çıktı alınır, yani işlemi ve sorumluluğu daha çok ve daha maliyetlidir. Bu durumda Normal tercüme ile Noter Yeminli Tercüme arasında fark oluşmaktadır.
 
“Noter ücreti” yaptığımız tercüme ücretine dahil değildir. Noter ücreti, notere ödenen tasdik ücretidir, tercüme ücreti ise büromuzun yapmış olduğu çeviri hizmeti bedelidir.
 
Noter Tasdik Ücretleri Tüm Noterlerde Aynı Mıdır?
Evet, Türkiye genelinde tüm noterlerde geçerli olmak üzere belirlenmiş sabit fiyatları vardır, ancak belgenin içeriği, sayfa satır sayısı, kelime yoğunluğu vs. gibi hususlardan dolayı noterden notere göre bir miktar fiyat farkı çıkmaktadır.
 
 
Aile Mahkeme Tercümelerinin, Noter Yeminli Tercümeleri için doğru adres – Gerçek Tercüme
 
Aile Mahkeme Tercümeleri İçin  http://www.gercektercume.com/iletisim/ Adresi Üzerinden Bizimle İrtibata Geçiniz


 
Referanslar