Anasayfa İletişim

Afgancadan Türkçeye çeviri

Afgancadan Türkçeye çeviri
 
 “Gerçek Tercüme” olarak büromuzun Afgancadan türkçeye çeviri fiyatları 2014 senesi için ortalama bin karakter 80 TL’dir. Afgancadan türkçeye yapılacak çevirinin zorluğu  ve konusuna göre fiyatlarımız artış gösterebilir, teknik ve tıp konularında bu fiyat %50 daha fazla olabilmektedir, matbu Afganca evraklarda yani nufüs kayıt örneği, diploma veya pasport gibi belgelerde belgenin hem karakterine hem de sayfa adedine bakılır, yani mesela Afgancadan türkçeye çevirisi yapılacak olan belge pasaport ise 400-500 karakter mevcuttur, bu da 1 sayfa olarak hesaplanır,
 
Fiyatlandırma yapılırken Afgancadan türkçeye yapılacak olan belge, tablo ve grafik içeriyormu, şekil şema varmı, şekil şemanın içindeki Afganca yazılar türkçeye çevrilecekmi yoksa aynen mi kalacak, türkçe çeviride resimler orijinal Afganca belgedeki gibi mi isteniyor gibi konulara bakılır,belgelerde benzerlikler varsa duruma göre indirim yapılabilir
 
Afgancadan Türkçeye çeviri yaparken genelde metinde karakter sayısında azalma olur, yani bir metni türkçe daha az kelime ile ifade edilirken Afganca ise daha fazla kelime ila ifade edilebiliyor, türkçeden Afgancaya de çeviri yaparken genelde karakter sayısı artar , bu, yine de çevirmenin ifade tarzına bağlıdır
 
Afgancadan Türkçeye Çeviri hızı
Afgancadan Türkçeye çeviri süresi; o anki çeviri merkezimizin yoğunluğuna bağlıdır,  3-5 sayfaya kadar aynı gün içinde veya ertesi güne çeviri yapılabilir, 500-100 sayfalık işler ortalama bir haftada teslim edilir, ancak “Afganca türkçe çevirinizin” daha hızlı olmasını istiyorsanız  birkaç çevirmene paylaştırarak çeviri süresini kısaltabiliriz, belgelerinizi mail atarsanız teklifimizde nekadar sürede olacağını belirtiriz
 
 
Her çevirmen hem Afganca hem türkçe çeviri yapabilir mi
Her çevirmen hem Afgancadan türkçeye çeviri, hem de türkçeden Afgancaya çeviri yapar diye bir mevzu yoktur, bazı Afganca çevirmenler sadece Afgancadan türkçeye çevirir veya çevirmeyi tercih eder bazısı ise sadece türkçeden Afgancaya, bazıları da da çeviri seçmeden her ikisini de çevirir.
 
Afgancadan Türkçeye çeviri  yaptığımız konulardan bazıları;
 
·         İkametgah Tezkeresi için gerekli evrakların Tercümesi
·         Kişisel Mektup Tercümesi
·         Mevzuat Tercümesi
·         Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
·         Ölüm Belgesi Tercümesi
·         Sözleşme Tercümesi
 
 


 
Referanslar